Topvrouw politie wil spoedoverleg na open brief van repatriëringsdienst

De commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle plant spoedoverleg nadat er een open brief is verstuurd die zou zijn opgesteld door een aantal personeelsleden van de repatriëringsdienst. Ze nodigt de directeur-generaal van de bestuurlijke politie, de algemeen verantwoordelijke van de luchtvaartpolitie en de verantwoordelijke van de luchthavenpolitie Zaventem uit voor een gesprek. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt dat hij effectief zal optreden als uit het vooronderzoek blijkt dat dat nodig is.

Dat er een graaicultuur is bij de politiedienst die mensen zonder papieren repatrieert, is de schuld van drie oversten, zeggen een aantal agenten van de dienst in een open brief. De agenten zijn het beu dat zij worden gezien als corrupt en losgeslagen. De open brief is, volgens een foto op de website van "VTM Nieuws" gericht aan het persagentschap Belga en ook aan Catherine De Bolle.

De agenten hebben naar eigen zeggen zelf geen invloed op hoe de repatriëringen verlopen. Volgens hen houden hun oversten de graaicultuur in stand.

Ze leggen de schuld voor de graaicultuur helemaal bij één commissaris en twee hoofdinspecteurs. Die drie hooggeplaatsten staan allerlei voordelen toe voor de begeleiders van uitgewezen asielzoekers, onder meer terugvluchten via Dubai en Thailand, businessclass, dure hotels... En dat alles op kosten van Vreemdelingenzaken, de opdrachtgever dus van de uitwijzingen.

De schrijvers van de open brief benadrukken dat zij zelf, als middenkader, machteloos staan, maar dat zij al lang om een onderzoek vragen. Ze schrijven zwart op wit dat zonder die drie oversten de dienst veel beter zou draaien.

Ze waarschuwen ten slotte ook nog dat een onderzoek naar de drie hogere kaderleden erg moeilijk zal zijn omdat die erin zullen slagen om  "zand in de ogen te strooien van de onderzoekers".

Commissaris-generaal van de politie Catherine De Bolle neemt kennis van de open brief. "Ze maakt deze brief onmiddellijk over aan de dienst van de Algemene Inspectie die ze dinsdag heeft belast met een onderzoek binnen deze eenheid, naar aanleiding van de audit die ze had laten opmaken", zo meldde de federale politie vanmiddag in een persbericht. 

De Bolle heeft de directeur-generaal van de bestuurlijke politie, de algemeen verantwoordelijke van de luchtvaartpolitie en de verantwoordelijke van de luchthavenpolitie Zaventem uitgenodigd voor spoedoverleg om te bepalen of er - buiten het onderzoek dat door haar werd geopend - dringende maatregelen nodig zijn in het belang van de dienst en de werking ervan.

Jambon vraagt hard optreden

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil dat er hard wordt opgetreden tegen de wantoestanden bij de dienst die verantwoordelijk is voor de repatriëringen. Dat heeft hij gezegd in de Kamer.

Jambon is tevreden dat de politietop een uitgebreid onderzoek gevraagd heeft naar die wantoestanden want hij wil dat het politiekorps een onberispelijk imago heeft.

"De grote meerderheid van die mensen verdient dat, zij zijn dagelijks bezig, soms op gevaar van lijf en leden, met onze veiligheid", zo zei hij. "Die mensen verdienen dat hun beroep een eerbaar beroep is, en niet besmeurd wordt door enkelingen. Dus wanneer er uit het vooronderzoek zou blijken dat er moet opgetreden worden, zal dat ook effectief gebeuren."

De Kamerleden van de meerderheid en de oppositie vroegen eveneens dat er streng wordt opgetreden tegen misbruik. De oppositie voegde daar nog aan toe dat men verder moet kijken dan die individuele gevallen, en dat men nu een einde moet maken aan wat ze een "cultuur van misbruik en slecht leiderschap" noemt.

Meest gelezen