Transparency International: "Populisme gaat corruptie doen toenemen"

Populistische bewegingen die steeds meer navolging krijgen in onder meer de Verenigde Staten en Europa, zullen de inspanningen om corruptie te bestrijden, bemoeilijken. Dat blijkt uit de jaarlijkse corruptie-index van Transparency International.
Jose Ugaz, directeur Transparency International

"In landen met populistische of autocratische leiders zien we vaak democratieën in verval en een verontrustend patroon van pogingen om het maatschappelijk middenveld te kraken, de persvrijheid te beperken en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te verzwakken", aldus directeur van Transparency Jose Ugaz.

"Enkel wanneer er vrijheid van meningsuiting, transparantie in alle politieke processen en sterke democratische instituten bestaan, kunnen het middenveld en de media diegenen aan de macht houden die corruptie succesvol kunnen bestrijden."

In landen zoals Turkije of Hongarije, waar autocratische leiders aan macht hebben gewonnen, is de situatie in de afgelopen jaren verslechterd. In Argentinië, waar de populistische regering in 2015 de macht moest afstaan, begint de situatie zich te verbeteren, aldus Transparency International.

"Massale en alomtegenwoordige corruptie"

Uit de index blijkt dat 69 procent van de 176 onderzochte landen een score behaalden van minder dan 50 op een schaal van 0 (zeer corrupt) tot 100 (zeer oprecht). Dat is volgens Transparency International een teken van "massale en alomtegenwoordige corruptie in de publieke sector".

Noord-Korea, Zuid-Soedan en Somalië scoren het slechtst met een score van respectievelijk 12, 11 en 10 punten. Denemarken (90), Nieuw-Zeeland (90) en Finland (89) zijn de beste leerlingen van de klas. België staat samen met Hongkong op de 15e plaats, met 77 punten.

"Trump heeft een tweeledige relatie met corruptiekwestie"

De Verenigde Staten, die sinds 20 januari met Donald Trump een president met een populistische boodschap hebben, staan op de 18e plaats in de ranking. Volgens Alejandro Salas, de regionale directeur van Transparency International voor Amerika, zal pas in de toekomstige rankings blijken welk effect Trump heeft op de mate van corruptie.

"Trump heeft een tweeledige relatie met corruptiekwestie", zegt hij. "Aan de ene kant streed hij tijdens zijn campagne tegen corruptie door te zeggen dat hij het establishment door elkaar wil schudden en de macht wil teruggeven aan de mensen, maar aan de andere kant leidt zijn gebrek aan transparantie tot alarmerende signalen dat corruptie zou kunnen losbarsten."