50 vrijwilligers brengen "Goddelijke huisraad" in kaart

De komende maanden gaan 50 vrijwilligers al het religieuze cultureel erfgoed in het zuiden van West-Vlaanderen inventariseren. Ze doen dat in het kader "Goddelijke huisraad", een initiatief van Erfgoed Zuidwest. Iedereen zal de inventaris digitaal kunnen consulteren.

Erfgoed Zuidwest wil de vele honderden objecten binnen de kerken in kaart brengen, inventariseren en publiek beschikbaar maken via een onlineplatform. De cel wil ook instaan voor een goed beheer van objecten. Het gaat om een uniek project, zelfs voor Vlaanderen. 50 vrijwilligers staan klaar om te beginnen aan die inventarisatie.

Vandaag leerden de vrijwilligers de kneepjes van het vak tijdens een vormingsdag in de Sint-Martinuskerk in Desselgem, om enerzijds de objecten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en die anderzijds de correcte naam te geven. Alle objecten zullen genummerd, gemeten, beschreven en gefotografeerd worden.

Aansluitend biedt Erfgoed Zuidwest praktische hulp, begeleiding en expertise, zoals in scenario's van mogelijke herbestemming en nevenbestemming van de kerk en haar inboedel. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Leiedal en met de provincie West-Vlaanderen.

In een eerste fase zal de inboedel van vijf kerken geïnventariseerd worden. In april volgt al een tweede projectoproep. Het is de bedoeling om tegen de zomer al meer dan duizend objecten geïnventariseerd te hebben.