"Extra financiële input, niet op de kap van leraren"

De christelijke onderwijsbond roept de Vlaamse regering op om extra te investeren om zo de job van leerkracht aantrekkelijk te maken. Minister Crevits heeft een pakket maatregelen op tafel gelegd. Om de maatregelen te betalen zouden leraren uit de tweede en de derde graad meer les moeten geven, 22 uur in plaats van 21 of 20 uur nu. De bonden zijn het daar niet mee eens.
HOUIN / BSIP

Minister Crevits heeft gisteren haar voorstel aan de sociale partners bekendgemaakt. Het gaat om hele reeks maatregelen die tot doel hebben de job van leraar weer aantrekkelijk te maken. De vakbonden reageren echter met gemengde gevoelens. Zo zou er extra steun komen voor startende leraren en werkbaar werk voor wie aan het einde van zijn loopbaan staat. Maar om dat te betalen zouden leraren uit de tweede en de derde graad meer les moeten geven.

"Een minister neemt een maatregel eigenlijk waarbij op de kap van de leraren het hele verhaal zal moeten worden gefinancierd. Dat betekent ook dat het quasi onmogelijk wordt om de perceptie weg te werken dat er binnen het korps van de leraren verdeeldheid wordt gezaaid. Wij doen een grote oproep aan de Vlaamse regering: "Als u wil waarmaken wat u in het regeerakkoord hebt geschreven -met name de job van leraar aantrekkelijker maken- dan kan dat niet anders dan door een extra financiële input binnen onderwijs te realiseren", zegt Koen Van Kerkhoven van de Christelijke Onderwijscentrale (COC).

Crevits wijst erop dat de uren die leerkrachten nu buiten de klas moeten spenderen, bijvoorbeeld op de speelplaats, beperkt zouden worden. Het voorstel is volgens haar niet te nemen of te laten. De besprekingen vinden alvast plaats op 14 februari.