Bisdom Hasselt schorst diaken wegens grensoverschrijdend gedrag

Het bisdom van Hasselt heeft een diaken geschorst, die zich 15 jaar geleden mogelijk schuldig gemaakt heeft aan grensoverschrijdend gedrag tegenover wellicht minderjarigen.
AP2013

Op het ogenblik van de feiten stond de man in het onderwijs. Pas onlangs werd hij tot diaken gewijd. Op dat moment hebben enkele slachtoffers zich gemeld bij het Opvangpunt Misbruik in de Kerk, dat op zijn beurt de bisschop op de hoogte gebracht heeft.

De bisschop heeft het parket verwittigd en de man onmiddellijk geschorst in afwachting van verder onderzoek. De diaken is intussen ontheven van zijn pastorale taken.

Het bisdom laat nog weten: "Het nieuws is een pijnlijke zaak voor iedereen: de slachtoffers op de eerste plaats, het bisdom en de lokale gemeenschap waar de diaken werkzaam was met het oog op zijn priesterwijding. De vooropgestelde priesterwijding zal uiteraard niet kunnen doorgaan."