Britse regering dient kort brexitvoorstel in bij het parlement

In Groot-Brittannië heeft de regering van premier Theresa May een wetsvoorstel ingediend in het parlement dat een uittrede uit de Europese Unie moet mogelijk maken. Eerder had het Hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk beslist dat de regering niet zelf over die brexit mocht beslissen, maar wel het parlement.

Het voorstel bepaalt dat de premier het artikel 50 van het EU-verdrag mag inroepen, meer bepaald de procedure om de Unie te verlaten. Het gaat wellicht om één van de belangrijkste voorstellen die de voorbije decennia in het parlement zijn ingediend. Volgende week dinsdag zou het voorstel eerst bekeken worden in enkele commissies alvorens het debat in de voltallige kamer kan beginnen.

Premier May had eerder aangekondigd dat ze voor eind maart artikel 50 van het EU-verdrag in werking zou stellen, maar onlangs besliste het Hooggerechtshof dat het Lagerhuis en het Hogerhuis eerst hun zegje daarover moeten doen en dat na een klacht van een burger.

Dat is een tegenvaller voor de "brexiteers" en de regering moest dus in allerijl een voorstel klaarstomen. Dat is nu voorgelegd. 

De meeste parlementsleden van de Conservatieve partij van May zijn voor een brexit, Labour is verdeeld, de Liberaal-Democraten en de Schotse nationalisten van de SNP zijn pro-Europees. Toch heeft May een stevige meerderheid in het Lagerhuis, ook al zitten niet alle Conservatieven op de brexitlijn.