Dossier-Chodiev verhuist naar parket-generaal na onderzoeksdaden rond magistraat

In het dossier-Kazachgate moet er een nieuw element rond een magistraat onderzocht worden. Het gaat om informatie uit een ander gerechtelijk onderzoek, waarvan zowel de inhoud als juistheid nog moeten worden nagegaan. Maar omdat het om een magistraat gaat, verhuist het dossier naar het parket-generaal.

Kazachgate draait rond de manier waarop de afkoopwet voor fraudeurs - de verruimde minnelijke schikking - in 2011 in sneltempo groen licht kreeg in het parlement, en nadien werd toegepast door het gerecht, nog voor een reparatiewet gestemd was. De Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev en twee kompanen waren de eersten om van die nieuwe wet gebruik te maken.

Volgens mediaberichten zou het Elysée een lobbymachine in gang hebben gezet om de afkoopwet doorgang te laten krijgen. Daarvoor zou een beroep zijn gedaan op oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker, die zijn betrokkenheid altijd heeft ontkend. Op de achtergrond speelde volgens de onthullingen een commerciële deal tussen Frankrijk en Kazachstan, waarbij voor de Kazachse president de gerechtelijke procedure tegen het trio eerst moest opgelost raken.

Naar parket-generaal

In een mededeling stelt het parket van Brussel dat het recent kennis heeft genomen van een "nieuw element" dat onderzoek vergt. "Deze nieuwe informatie is afkomstig uit een ander lopend gerechtelijk onderzoek. We benadrukken dat het om informatie gaat die nog moet onderzocht worden zowel naar inhoud als naar waarachtigheid."

Maar omdat daar onderzoeksdaden "naar een magistraat" bij komen kijken, voorziet de procedure dat het parket het hele dossier moet overdragen aan het parket-generaal. Elke onderzoeksdaad met betrekking tot een magistraat, hoe klein ook, is immers een exclusieve bevoegdheid van het parket-generaal. "Het parket van Brussel zal bijgevolg geen richting meer kunnen geven aan dit onderzoek naar omkoping."

Over de aard van de nieuwe informatie noch over de identiteit van de magistraat zal worden gecommuniceerd. Dat moet het verdere verloop van het onderzoek niet in het gedrang brengen en het vermoeden van onschuld helpen respecteren.