Drie op vier kleine bedrijven zijn financieel gezond

Ruim drie kwart van de Belgische kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) is financieel gezond. Gemiddeld hebben bedrijven tot vijftig werknemers een eigen vermogen van 89.000 euro. Toch blijven de kleine ondernemingen op hun geld zitten en aarzelen ze om nieuwe investeringen te doen. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van ondernemersorganisatie Unizo en het bureau Graydon.

“Veel kmo´s zitten op een berg geld, maar kunnen, durven of zijn niet gemotiveerd om dat geld ook actief te investeren”, aldus het rapport. Unizo hekelt daarbij het regeringsbeleid. “Er is nog te weinig vertrouwen in en te veel onzekerheid over het beleid van de overheid. Ondernemers eerst stimuleren om hun winsten maximaal te herinvesteren in hun bedrijf (en zichzelf dus een karig loon uit te betalen), om ze daarna te straffen met een - nog maar eens - verhoogde roerende voorheffing op hun liquidatiebonus, dat is gewoon niet fair. Die liquidatiebonus is hun appeltje voor de dorst. En op al die geherinvesteerde winst werden al eerder belastingen betaald. Met zo’n beleid ontbreekt het aan vertrouwen om te blijven investeren.”

Ook de onduidelijkheid over de invoering van een meerwaardebelasting maakt ondernemers huiverig om te investeren. Toch is in vergelijking met 2014 5 procent meer eigen vermogen ingezet. Dat heeft vooral te maken met de notionele aftrek, die bedrijven aanmoedigde om zelf kapitaal te investeren in hun eigen zaak.

"Zwaar zieke" bedrijven

Volgens het rapport daalt de groep "zwaar zieke" bedrijven ook. Zo'n 12 procent van alle bedrijven tot 250 werknemers heeft het volgens Unizo en Graydon moeilijk tot zeer moeilijk. Een groep van 12,6 procent bevindt zich in de grijze zone, maar 75,3 procent van de kleine bedrijven doet het goed. Alleen in het Brussels Gewest heeft 22,9 procent van de kmo's het erg moeilijk, zeker in de horeca en de handel. Dat heeft volgens Unizo te maken met een “gebrekkig, ondoordacht beleid”, waarbij onder meer wordt gedoeld op de autovrije zone in de hoofdstad en de slechte aanpak van de problemen met de Brusselse tunnels.

De productiviteit van kleine ondernemingen zit verder in een stijgende lijn, na een dieptepunt in 2013. Die productiviteit zit nog wel niet op het niveau van de periode van 2008, toen de crisis toesloeg. Het aantal faillissementen daalde vorig jaar met 5,1 procent tot 10.066.