Federale regering plant ontmoeting met slachtoffers aanslagen

De federale regering plant op 13 februari een ontmoeting met slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem. Dat heeft premier Charles Michel aangekondigd in de Kamer. Verschillende slachtoffers hadden daar om gevraagd.
Premier Michel vandaag in de Kamer.

Een aantal slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen van 22 maart hadden in een hoorzitting in de commissie die de zaak onderzoekt, geklaagd dat ze te weinig hulp kregen van de overheid en dat het moeilijk is om de weg te vinden in de administratie.

Naar aanleiding van die hoorzitting vroeg federaal parlementslid Georges Dallemagne van CDH premier Michel wat hij al gedaan heeft en wat hij nog wil doen in dat verband. 

De premier antwoordde daar heel concreet op: op 13 februari is er een ontmoeting gepland met een delegatie van de slachtoffers "om naar hen te luisteren".

Michel wees er voorts op dat hij de afgelopen maanden al herhaaldelijk talrijke slachtoffers ontmoet had en dat de regering een contactpunt heeft opgezet dat al 700 telefoontjes en 1.500 e-mails beantwoord heeft, vooral van mensen die aandacht vroegen voor de problemen die ze hadden om aan informatie te geraken, of die zelf bepaalde informatie vroegen. Ook heeft de regering de individuele slachtoffers een brief geschreven waarin ze wijst op een aantal initiatieven, vraagt wat er kan verbeteren, en zegt dat de regering een en al oor is voor de slachtoffers.

De premier wees er ook op dat de regering nog andere initiatieven heeft genomen, zoals het uitwerken van een verbeterd statuut voor de slachtoffers dat in februari voor het parlement komt, en dat de plafonds voor de vergoedingen verhoogd zijn. In totaal is er al 1 miljoen euro aan vergoedingen uitgekeerd, zo zei hij.

De regering moet nu, met de steun van het parlement, zien wat er goed verlopen is bij het aanpakken van de zaak, en wat minder goed, en daar conclusies uit trekken om in de toekomst beter gewapend te zijn om dergelijke zaken af te handelen, zo zei Michel nog.