Toplui van Buitenlandse Zaken en grenspolitie in VS "stappen op"

In de Verenigde Staten zijn vier topfiguren van het State Department opgestapt op verzoek van de nieuwe president Donald Trump. Ook Mark Morgan, de directeur van de grenspolitie, zou de wenk gekregen hebben om ontslag te nemen. Critici zeggen dat er zo een belangrijk vacuüm ontstaat aan de top van Buitenlandse Zaken.

Bij een machtswissel in het Witte Huis is het gebruikelijk dat dergelijk hoge toplui op belangrijkste posten officieel hun ontslag aanbieden. In de praktijk wordt hen door de nieuwe president meestal gevraagd om hun functies ten minste voor een overgangsperiode te blijven uitoefenen. Op die manier is een vlotte overgang mogelijk.

Dit keer is het anders. Volgens bronnen binnen het State Department kregen de vier toplui als reactie op hun ontslagbrief het antwoord "dat hun diensten niet langer nodig waren".

Het gaat om Thomas Countryman, onderminister voor Wapenbeheersing en Internationale Veiligheid, Patrick Kennedy, onderminister voor Management, zijn collega Michele Bond voor Administratie, Joyce Ann Barr van Consulaire Zaken en Gentry Smith, de directeur van het Office for Foreign Missions.

Eerder waren een aantal toplui van Buitenlandse Zaken al op eigen initiatief opgestapt uit onvrede met de nieuwe president. Dat gebeurde op de dag van diens eedaflegging.

Opvallend is dat ook Mark Morgan (foto in tekst), het hoofd van de politiedienst Border Patrol, ook opstapt. Naar verluidt is dat ook onder druk van het Witte Huis. Dat zou er op kunnen wijzen dat president Trump zijn greep wil versterken op de grenspolitie, die wellicht een grote rol zal spelen in de strijd tegen illegale immigratie en scherpe controles langs de grens met Mexico.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.