Patiënten fibromyalgie en CVS tegen verminderde terugbetaling kinesitherapie

Patiënten met fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) krijgen voor hun behandelingen bij de kinesist sinds begin dit jaar minder terugbetaald. Nieuwe patiënten, die vanaf 1 januari gediagnosticeerd zijn, krijgen nu zelfs maar 18 sessies van 45 minuten per jaar terugbetaald, in plaats van de tot nu gebruikelijke 60 sessies van 30 minuten. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) volgt daarmee adviezen op van experts, die zeggen dat minder sessies ook voldoende zijn om de patiënten te helpen, en - twee vliegen in een klap – ze bespaart ook nog eens 4,2 miljoen euro. De Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten betwijfelt zeer sterk of de patiënten hier wel effectief bij gebaat zijn, en vreest dat het tegendeel waar is.
© Wavebreak Media - creative.belgaimage.be

Waar hebben patiënten met fibromyalgie en CVS mee te kampen? Fibromyalgiepatiënten hebben constant pijn in bindweefsel en spieren, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) herkent men aan vermoeidheid en krachteloosheid in spieren en gewrichten. De vermoeidheid en pijn gaat zelfs zo ver dat de patiënten vaak niet meer normaal kunnen functioneren.

Er is voor beide ziektes geen duidelijke biologische oorzaak. Het is zelfs niet helemaal juist om van “beide” ziektes te spreken: in feite zijn fibromyalgie en CVS verschillende uitingsvormen van dezelfde, onduidelijke, oorzaken. Twee tot vier procent van de Belgische bevolking heeft fibromyalgie, al dan niet gecombineerd met CVS.

Van 60 naar 18

Vroeger kregen fibromyalgie- en CVS-patiënten een verhoogde terugbetaling voor 60 sessies van 30 minuten. De reden voor de verandering ligt, volgens het kabinet-De Block, bij de wetenschap: studies tonen aan dat patiënten meer baat hebben bij minder, maar langere sessies kine. Het RIZIV, de Technische raad voor kinesitherapie en de universiteiten hebben daarom een nieuwe regeling voor de patiënten uitgewerkt, die is goedgekeurd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block, en die vanaf 1 januari in werking is getreden.

Wat verandert er nu concreet? De patiënten die sinds 1 januari 2017 de diagnose van fibromyalgie of CVS gesteld krijgen, kunnen 18 sessies van 45 minuten met verhoogde terugbetaling aanvragen, in plaats van die 60 sessies van 30 minuten. Als die 18 sessies niet genoeg blijken te zijn, krijgen zij daarna nog gewone terugbetaling voor verdere onderhoudssessies. De patiënten die al langer gediagnosticeerd zijn, kunnen nog steeds verder gaan met hun 60 sessies van 30 minuten, in samenspraak met de kinesist. Zij krijgen hiervoor wel minder terugbetaald, om hen aan te sporen toch 18 sessies van 45 minuten aan te vragen.

Patiënten en kinesisten niet tevreden

De Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten vindt dat er bij de veranderingen niet genoeg rekening is gehouden met de patiënten. Zij zijn volledig afhankelijk van de behandelingen bij de kinesist, en zijn niet tevreden over de verlaagde terugbetaling. 18 sessies is bovendien veel te weinig, omdat zij leven met constante pijn, en een sessie van 45 minuten kunnen zij vaak niet volhouden, zegt de liga.

Ook Axxon, de beroepsvereniging voor kinesisten, is niet opgezet met de vernieuwde nomenclatuur van fibromyalgie en CVS. Volgens hen gaan patiënten die niet voldoende geholpen worden met de 18 sessies, een nieuwe pathologische situatie zoeken, nieuwe ziektebeelden, om toch nog meer behandelingen te kunnen krijgen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, aldus Axxon.