Unizo gaat bouwvergunning Uplace aanvechten

Ondernemersorganisatie Unizo gaat de bouwvergunning die het winkelcomplex Uplace eind vorig jaar kreeg, aanvechten. Uplace kondigde in december aan al dit jaar de eerste steen te willen leggen. Onder andere Leuven en Vilvoorde lieten toen weten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen.

Volgens Unizo-topman Karel Van Eetvelt zijn de argumenten tegen het complex alleen maar versterkt sinds de projectontwikkelaar tien jaar geleden de eerste bouwvergunning aanvroeg.

"We kunnen dit gewoonweg niet zo laten", aldus Van Eetvelt. "We zijn dit in de allereerste plaats verschuldigd aan onze handelaars, die onze gemeentekernen levend houden en die zo al uitdagingen genoeg moeten aangaan, zoals de omschakeling naar een multichannelaanpak: een fysieke winkel in combinatie met een webshop. De opkomst van e-commerce is trouwens een extra argument tegen de inplanting van nieuwe megashoppingcomplexen als Uplace." Klanten kopen alsmaar meer online, waardoor we eerder minder dan meer winkelruimte nodig hebben.

Unizo heeft ook bedenkingen over de gevolgen voor de mobiliteit. "Meer zelfs dan tien jaar geleden, want de verkeersknoop in en rondom Brussel is er inmiddels alleen maar zwaarder op geworden", klinkt het.

Juridische bezwaren

Tot slot wijst de organisatie op juridische bezwaren. "Zo kadert de bouwvergunning binnen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, waartegen ook al een juridische procedure loopt wegens partijdigheid en onzorgvuldigheid van de Vlaamse regering.

Bovendien werd er geen nieuwe aanvraag gedaan: de oude aanvraag werd - zonder aanpassing - opnieuw beoordeeld en vergund. Ook het Milieu-effectenrapport dateert al van 2011. Intussen werden nieuwe projecten gerealiseerd waarmee in de aanvraag nog geen rekening werd gehouden."

Unizo zegt dat Uplace een erg groot risico neemt als de bouwwerken zouden worden opgestart, "rekening houdende met deze bezwaren en lopende procedures".