Veel te veel lood in bloed van kinderen door uitstoot Umicore

In de Antwerpse gemeente Hoboken is in de wijk Moretusburg te veel lood gevonden in het bloed van een 15-tal kinderen. De -tijdelijke- oorzaak is te zoeken bij het metaalverwerkende bedrijf Umicore. Bij één kind lagen de bloedwaarden wel zeven keer hoger dan de veilige gezondheidsnorm. Dat schrijven de kranten van Mediahuis en wordt bevestigd aan VRT Nieuws.

De hoge bloedwaarden bij het bewuste kind werden gemeten bij een halfjaarlijkse controle van de kinderen in de wijk rond Umicore. "Wij hadden nooit verwacht dat ze zo hoog ging scoren. Ze scoorde zeven keer hoger dan de veilige waarde", vertelt de vader van het meisje aan VRT Nieuws.

De kinderen in de wijk worden getest omdat Umicore, het vroegere Union Minière, vroeger al verantwoordelijk was voor een historische loodvervuiling in de buurt. Maar sinds een grondige sanering van de wijk en maatregelen in het bedrijf zelf is dat al jaren grotendeels voorbij. Maar waar komt dan plots weer dat lood vandaan, dat in het bloed van kinderen werd gevonden?

“In de zomer van 2015 hebben wij dakwerken gedaan aan de loodraffinaderij”, verklaart Jan Kegels van Umicore. “Bij de heropstart in september bleek dat de temperaturen in het gebouw veel te hoog opliepen. Onhoudbaar voor onze werknemers. Daarom heeft men een beperkte opening gemaakt in de zijkant van het gebouw.” Achteraf is gebleken dat dat de oorzaak is geweest van de plotse piek in de looduitstoot.

Gat gedicht

Toen de looduitstoot werd opgemerkt, ging het bedrijf eerst elders in het bedrijf op zoek naar de bron, “en we dachten die ook gevonden en verholpen te hebben, maar de waarden bleven hoog”, aldus Kegels. Maar toen de boosdoener uiteindelijk was gevonden, is het gat gedicht en werden er extra maatregelen getroffen.

Zo komen er extra afzuiginstallaties om de uitstoot van de loodraffinaderij tot een minimum te beperken. Uiteindelijk is er een paar maanden een verhoogde uitstoot van lood geweest bij de fabriek. Het bedrijf heeft de buurt op de hoogte gehouden via folders (pdf) en een infovergadering, klinkt het.

Gevolgen?

Of het kind waarbij de heel hoge waarden werden gemeten gezondheidsproblemen overhoudt van de blootstelling, zal allicht pas op langere termijn blijken. Toxicoloog Jan Tytgat heeft het onder meer over een mogelijke vermindering van de fijne motoriek en een negatieve impact op het IQ.

Een te hoge loodconcentratie kan ook bloedarmoede en concentratiestoornissen veroorzaken bij kinderen. Maar de precieze gevolgen op lange termijn zijn nog onbekend.

In de bewuste wijk rond Umicore worden alleen de jonge kinderen gecontroleerd, omdat zij veel meer lood in hun bloed opnemen dan volwassenen. Voor volwassenen is er veel minder gevaar.