Vicepresident Pence op mars tegen abortus: "Geen belastinggeld meer voor abortus"

In Washington heeft vicepresident Mike Pence de deelnemers aan een mars tegen abortus toegesproken. Het is de eerste keer dat een vicepresident in functie de mars in eigen persoon toespreekt. Enkele tienduizenden tegenstanders van abortus waren aan de National Mall samengekomen voor de jaarlijkse "March for Life".
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
Vicepresident Pence spreekt de deelnemers aan de mars toe.

Vicepresident Pence zei de manifestanten dat het beëindigen van abortussen die met belastinggeld betaald worden, en het aanstellen van een rechter in het Hooggerechtshof die de "door God gegeven vrijheden" zal eerbiedigen, tot de hoogste prioriteiten van president Trump behoren.

Een van de eerste beleidsdaden van Trump sinds hij een week geleden president werd, was het ondertekenen van een "executive order", een presidentieel decreet, dat Amerikaanse steun verbiedt aan buitenlandse groepen die abortussen verzorgen. Pence zei dat er nog dergelijke acties zullen volgen.

President Donald Trump zal met het Congres samenwerken om het financieren met belastinggeld van abortus en verstrekkers van abortus te beëindigen, en we zullen die fondsen toewijden aan gezondheidszorg voor vrouwen in heel Amerika, zo zei Pence.

De vicepresident beschuldigde het Hooggerechtshof, het hoogste rechtsorgaan in de VS, er van "zich afgekeerd te hebben van de tijdloze idealen" in de historische beslissing in de zaak Roe v. Wade, die abortus legaal maakte. Volgens Pence zal Trump volgende week een rechter in het hof benoemen "die de door God gegeven vrijheden die in onze grondwet vastgelegd zijn" zal handhaven.

Eerst was aangekondigd dat president Trump de manifestatie telefonisch zou toespreken maar dat is op het laatste ogenblik geschrapt. Eerder hebben de presidenten Ronald Reagan en George W. Bush dat wel al gedaan. Trump zegde de manifestatie wel zijn "volledige steun" toe in een tweet.

Kellyann Conway, een belangrijke adviseur van Donald Trump sprak de mars wel toe in Washington.

44e editie

De jaarlijkse "March for Life" is dit jaar aan haar 44e editie toe en lokt vooral katholieken en streng christelijke protestanten naar Washington. Normaal wordt de mars op 22 januari gehouden, de verjaardag van de uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 in de zaak Roe v. Wade. Dit jaar was de manifestatie naar een latere datum verschoven vanwege de inauguratie van Trump.

Verwacht werd dat er zo'n 50.000 mensen aan de mars zouden deelnemen. De mars vindt plaats op minder dan een week na de Vrouwenmars in Washington, toen meer dan een half miljoen mensen, vooral vrouwen, protesteerden tegen Trump en zijn beleidsvoorstellen, onder meer in verband met abortus.

Dit jaar hebben de organisatoren de wind in de zeilen dankzij de verkiezing van Trump en de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. De Republikeinen hebben gezegd dat ze de federale financiering van Planned Parenthood willen stopzetten. Planned Parenthood is een organisatie die gezondheidszorg voor vrouwen verzorgt en ook abortussen. In 2014 voerde de organisatie meer dan een derde van al de abortussen in de VS uit. Ook willen de Republikeinen abortus na de 20e week verbieden. Trump heeft al gezegd dat hij die maatregelen zal goedkeuren als ze op zijn bureau belanden. 

De tegenstanders van abortus voelen zich ook gesterkt door een recente studie waaruit blijkt dat het aantal abortussen in de VS onder 1 miljoen gedaald in 2014, het laagste aantal in 40 jaar. Volgens de studie van het Guttmacher Institute, dat het recht op abortus ondersteunt, is die daling toe te schrijven aan een verbeterde toegang tot anticonceptiva voor vrouwen, en aan de resem beperkingen op abortus die vele staten hebben doorgevoerd. Voorstanders van het recht op abortus zeggen dat die beperkingen en de acties die de Republikeinen nog willen ondernemen, leiden tot meer illegale abortussen en meer dodelijke slachtoffers onder zwangere vrouwen.

De Amerikanen blijven diep verdeeld over abortus. Uit de laatste Gallup-poll over het onderwerp van vorige lente omschrijft 47 procent van de Amerikanen zich als "pro choice", voor het recht op abortus,  en 46 procent als "pro-life", tegen abortus. 79 procent vindt dat abortus in sommige of alle gevallen legaal moet zijn. 

AFP or licensors