Vreemdelingen moeten voortaan meer betalen voor verblijfsaanvraag

De bedragen die vreemdelingen moeten betalen bij de aanvraag voor humanitaire regularisatie en andere aanvragen tot lang verblijf stijgen vanaf maart van 215 naar 350 euro. Dat heeft de ministerraad beslist. Voor gezinshereniging en studentenvisa gaat de kostprijs van 160 naar 200 euro.

Sinds maart 2015 moeten personen die een bepaalde soort verblijfsaanvragen willen indienen, vooraf een retributie betalen. Het gaat om een bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van de aanvraag. Nu, twee jaar later, gaan de prijzen omhoog. "Een nieuwe berekening toonde aan dat die onkosten te laag waren ingeschat. Met deze verhoging komen we beter tegemoet aan de werkelijke onkosten. Voor wat hoort wat, ook voor de vreemdeling", legt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) uit.

Volgens Francken bracht de retributie vorig jaar 7 miljoen euro in het laatje. Met de nieuwe verhoging mikt de ploeg-Michel op 10 miljoen euro. "Een mooi bedrag dat de begroting een welkome steun in de rug biedt", aldus de staatssecretaris, al benadrukt hij het belang van de gedragswijziging die de retributie teweeg heeft gebracht.

"Bij de invoering in maart 2015 zagen we dat de retributie onterechte verblijfsaanvragen sterk heeft ontmoedigd. Zo viel het aantal regularisatie-aanvragen (9 bis) terug van 6.789 in 2014 tot 2.867 in 2016. Tegelijk merkten mijn diensten dat de kwaliteit van de ingediende aanvragen omhoogging. Mensen denken vandaag twee keer na voor ze een verblijfsaanvraag indienen."

Arbeidskaart

Asielzoekers blijken daarnaast alsmaar vaker een arbeidskaart aan te vragen, zodat ze kunnen gaan werken. Het gaat om mensen die hun asielprocedure nog niet hebben afgerond. Zij zitten nog in de opvang, in de centra van Fedasil.