De helft van de werknemers vindt huidige job "werkbaar"

51 procent of de helft van de werknemers vindt zijn job in zijn huidige vorm werkbaar. Dat is ruim drie procent minder tegenover drie jaar geleden. Dat blijkt uit de driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Vooral de werkstress is voor ruim één derde zwaar om dragen.
CHASSENET / BSIP

Het onderzoekscentrum van de SERV bevroeg dit jaar - in navolging van eerdere onderzoeken in 2004, 2007, 2010 en 2013 - Vlaamse loontrekkenden (in de privé, in de nonprofit en bij de overheid). Op de vraag of ze hun werk als "werkbaar" beschouwen, antwoordt de helft (51%) van wel. Tussen 2004 en 2010 verbeterde de werkbaarheidsgraad van 52,3% naar 54,1%, in 2013 zelfs tot 54,6%. Vandaag zitten we dus aan een lager cijfer.

Maar wanneer is iemands job "werkbaar"? Volgens de SERV hangt dit samen met vier aspecten, nl. werkstress, werk-privébalans, leermogelijkheden en motivatie. Als deze elementen in balans zijn, dan ervaart iemand zijn job als werkbaar.

Vooral de werkstress, de motivatie en de combinatie werk-privé liggen moeilijk. Ruim 1 op de 3 (34,2%) ervaart stress, een stijging (tov 2013) met bijna 5%. Bijna 1 op de 5 (19,8%) is gedemotiveerd omdat de job niet of te weinig boeit. En voor bijna 1 op de 8 (12,2%) kost het moeite om werk en een gezin te combineren.

Enkele aandachtsgroepen

  • In vergelijking met de mannen hebben vrouwelijke werknemers minder frequent te kampen met demotivatie (17,8%), maar vaker met psychische vermoeidheidsproblemen (36,6%) en een problematische werk-privébalans (12,8%); ze laten dan ook een minder gunstige werkbaarheidsgraad (49,7%) optekenen.
  • 55-plussers kampen minder met stress (32,9%), demotivatie (15,5%) en een problematische werk-privé-balans (8,9%) dan hun jongere collega’s in de leeftijdsgroep 50-54 jaar (met 37,3%, 20,7% en 12,5% als respectieve kengetallen). De werkbaarheidsgraad bij de 55-plussers ligt met 53,2% dan ook opvallend hoger dan bij de 50-54-jarigen (48,2%).

Wat zijn de onderliggende risicofactoren? Met andere woorden: hoe is het zover kunnen komen? Meer dan 1 op de 3 kampt met een problematische werkdruk (36,8%). Voor 1 op de 4 is de job ook emotioneel belastend (23%), denken we maar aan de confrontatie met assertieve klanten of de verantwoordelijkheid over personeel. Voor 1 op de 7 is het werk fysiek belastend (14,9%), ondervindt bijvoorbeeld hinder van lawaai of moet zware handenarbeid verrichten.

Meer weten over de onderzoeksresultaten?
De resultaten van de werkbaarheidsmonitor 2016 staan verzameld op deze website.
 

Meest gelezen