Sauer: "Trumps beslissing is aardverschuiving in Amerikaanse politiek"

"Een aardverschuiving in de Amerikaanse politiek". Zo noemt Tom Sauer, professor internationale betrekkingen (UAntwerpen), de beslissing van president Trump om de grenzen te sluiten voor de zeven landen uit het Midden-Oosten. "Het is vooral een symbolisch dossier om bij zijn achterban over te komen als de grote, sterke leider die verandering beloofde."

"Amerika heeft altijd een open, liberaal beleid gevoerd en daarbij aansluitend een open vluchtelingenbeleid. Het land is zelfs ontstaan uit migranten, uit Europa dan", steekt professor internationale betrekkingen Tom Sauer van wal. "Maar dit is een draai van 180 graden."

Toch is hij niet echt verbaasd. "Het ligt in de lijn van de politiek die Trump beloofd heeft tijdens zijn campagne. Hij is tegen migratie, iets wat ook heel duidelijk blijkt uit zijn "America first"." Volgens Sauer is dit decreet dan ook een symbolisch dossier. "Het is niet te verwonderen dat hij hier tijdens zijn eerste weken als president werk van maakt. Trump wil bij zijn achterban overkomen als de grote, sterke leider die doet wat hij belooft."

Averechts effect

Toch wil Sauer meteen ook een kritische noot plaatsen bij dat symbooldossier. "Trumps kiezers hebben hem verkozen omdat zij hun job terug willen. Maar het zijn niet de migranten uit het Midden-Oosten die daar de jobs "afnemen". Dat is eerder een Mexicaans probleem."

"Hij houdt met deze maatregel meteen ook de hoogopgeleide elite tegen, mensen van wie Amerika jarenlang geprofiteerd heeft, die vaak in multinationals werken. Velen verwachten dan ook dat de beslissing eerder negatieve gevolgen zal hebben voor de economie."

Maar niet alleen op economisch vlak zullen er gevolgen zijn. Hoewel de maatregel bedoeld is als "beschermingsmaatregel", vermoedt Sauer dat hij wel eens het omgekeerde effect zou kunnen teweegbrengen. "Je mag niet vergeten dat veel van die inwoners, waaronder ook veel jongeren, pro-Amerikaans zijn. Die zullen misschien net kwader zijn op de Verenigde Staten, wat de onveiligheid kan doen toenemen."

"Twee standaardenbeleid"

Over een echte "Clash of Civilizations" wil Sauer niet meteen spreken. "Dat is een theorie die de ronde doet, dat Trump en zijn adviseurs niets zouden moeten hebben van kleurlingen. Ik weet niet of dat waar is. Dan zou hij zijn beleid nog sterker moeten doortrekken."

Zo geldt de maatregel niet voor landen als Pakistan, Saudi-Arabië of Egypte, traditionele bondgenoten van de Verenigde Staten. "Trump voert duidelijk een twee standaardenbeleid. Het zijn de zwakkere landen uit de regio die getroffen worden, de landen - met nochtans eenzelfde religie - worden wegens geostrategische redenen of oliebelangen niet getroffen. Wat duidelijk is, is dat Trump geen consequent beleid voert."

Zo heeft de Verenigde Staten Pakistan bijvoorbeeld nodig in de strijd tegen de Afghaanse taliban. Bovendien, benadrukt Sauer, was Pakistan een bondgenoot tegen Osama Bin Laden. Ook met Saudi-Arabië heeft de VS een speciale band. "Hier spelen natuurlijk oliebelangen, maar ook de strijd tegen IS, al kunnen er wel vraagtekens gezet worden bij de rol van Saudi-Arabië."

"Geen kaas gegeten van internationale politiek"

Toch is het duidelijk volgens Sauer dat Trump de islam wel viseert. "Op internationaal vlak heeft Trump tijdens zijn campagne twee grote beloftes gedaan. Hij zou de relatie met Rusland verbeteren én IS vermorzelen.  Hij associeert Syrië bijvoorbeeld met IS - heel kort door de bocht-, meteen ook de reden waarom hij de termijn voor de ban op onbepaald legt voor dat land." Op het vlak van vluchtelingenbeleid nuanceert Sauer ook wel: "Na die termijn van drie maanden zal Trump nog een relatief hoog aantal vluchtelingen binnenlaten. Dus op dat vlak had hij nog radicalere beslissingen kunnen nemen."

"Wat duidelijk is", zegt Sauer, "Is dat Trump weinig kaas heeft gegeten van internationale politiek. En zijn adviseurs ook. Maar zijn achterban zal met deze maatregel gepaaid zijn, geloven dat het een goede zaak is en Trump zien als de grote leider die hij beloofd heeft te zijn."