Francken over migratiemaatregelen Trump: "Niet hysterisch doen, kijken wat er beslist is"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kan de migratiemaatregelen die de Amerikaanse president Donald Trump heeft ingevoerd wel begrijpen, al heeft hij ook bedenkingen. "Er is wat willekeur, maar dat heeft vooral te maken met de geopolitieke agenda van de Verenigde Staten", zegt hij aan VRT Nieuws.

De nieuwe Amerikaanse president heeft afgelopen vrijdag een decreet ondertekend met nieuwe migratieregels. Concreet zullen de komende vier maanden geen vluchtelingen meer het land binnen mogen. In tussentijd wil hij naar eigen zeggen controlemechanismen inbouwen die ervoor moeten zorgen dat terroristen het land niet meer binnen kunnen.

"Het is belangrijk om niet hysterisch te doen en om eens te kijken wat er beslist is", zegt staatssecretaris Francken. "Het binnenvliegen van vluchtelingen wordt tijdelijk on hold gezet, maar als ik het goed begrijp is het nog steeds de bedoeling om 50.000 vluchtelingen per jaar op te vangen. Obama ving er 70.000 op, nu zijn het er 50.000. Er zijn ook heel wat Democratische presidenten geweest die minder deden. We moeten het dus sterk nuanceren, want het is niet zo dat de Verenigde Staten er geen meer zullen opvangen. Ze zullen op hetzelfde niveau komen als Canada."

Ook invloed voor Belgen?

Daarnaast besliste Trump ook om de komende drie maanden geen visums meer uit te reiken aan mensen die uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Soedan en Somalië komen. Voor Syrië is er voorlopig geen termijn afgesproken.

"De Verenigde Staten zullen heel wat landen screenen, ook België", zegt Francken daarover. "De komende negentig dagen zal dus ook gekeken worden of ons land genoeg informatie uitwisselt met de VS. Als dat niet zo is, hebben wij ook een probleem."

Het grote verschil is natuurlijk dat Belgen in tussentijd wél de Verenigde Staten binnen mogen, terwijl de inwoners uit de zeven bovenstaande landen dat niet mogen. "Ze motiveren die verschillende aanpak met moslimterrorisme door salafisme, wat natuurlijk onmiskenbaar is daar. Maar dat heb je ook in landen als Saudi-Arabië of Qatar, maar dat zijn geopolitieke bondgenoten van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Er is wat willekeur. Je kan je daar vragen bij stellen, maar het is wat het is."

"Dat mensen met een green card (een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, nvdr) de VS niet meer binnen zouden mogen, lijkt me juridisch niet evident. Het gaat immers om mensen die al gescreend zijn. Benieuwd hoe Trump dat wil aanpakken, meent Francken.

"Tart mijn rechtsgevoel"

Bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is eenzelfde geluid te horen. "Ieder land heeft het recht om de criteria (op welke basis zij al dan niet een visum afleveren, nvdr) tegen het licht te houden", zegt hij in "VTM Nieuws". "Maar het tart wel mijn rechtsgevoel dat de inwoners uit zeven landen nu even niet meer binnen mogen en de inwoners van andere landen wel."

"Wat Trump doet, is eigenlijk een verwezenlijking van zijn verkiezingsbelofte", zegt hij nog. "Wij zetten in op technologie, strengere controles en het strenger maken van de buitengrenzen van de Schengenzone. Maar ieder land is vrij zijn veiligheidsbeleid te bepalen."

Meest gelezen