Francken: "Recordaantal vluchtelingen verliest erkenning"

In 2016 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken 109 keer de vluchtelingenstatus van iemand afgenomen. Dat is een record volgens Theo Francken (N-VA), de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. "Het gaat hier heel concreet om gevallen van asielfraude", legt hij uit aan VRT Nieuws.

In 2016 zijn 109 mensen hun vluchtelingenstatus verloren, in het jaar daarvoor zouden dat er maar een 50-tal geweest zijn. Het gaat volgens bevoegd staatssecretaris Francken over gevallen van asielfraude. "Het gaat bijvoorbeeld om mensen die liegen over hun nationaliteit", legt hij uit. "Mensen die zeggen dat ze Syriër zijn, maar dat niet zijn."

"Of mensen die zeggen dat ze in hun herkomstland in gevaar zijn, erkend worden als vluchteling, maar dan vervolgens in dat land wel nog op vakantie gaan." De toename van het aantal intrekkingen is volgens Francken het gevolg van enkele wetswijzigingen. "Zodat we bij criminaliteit, Syriëstrijders of in het geval van terrorisme sneller de nationaliteit kunnen intrekken."