Rutten: "Fout signaal, gelukkig corrigeert rechterlijke macht"

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is het oneens met het inreisverbod voor mensen uit bepaalde landen dat de Amerikaanse president Trump ingesteld heeft. "Gelukkig corrigeert de rechterlijke macht", schrijft ze op Twitter.

Trump besliste onder meer dat er een moratorium wordt ingesteld op de opvang van vluchtelingen, voor Syrische vluchtelingen is het moratorium zelfs van onbepaalde duur. Daarenboven mogen mensen uit zeven specifieke landen voor minstens 90 dagen de VS niet binnen. In de landen wonen overwegend moslims.

"Inreisverbod van Trump veralgemeent en is arbitrair", tweet Rutten. "Fout signaal in een rechtstaat. Gelukkig corrigeert de rechterlijke macht." Verschillende Amerikaanse rechters floten Trump al terug, voornamelijk omdat hij mensen de toegang tot de VS ontzegt die zich al op Amerikaanse grondgebied bevinden, bijvoorbeeld in de luchthavens.