"Protest tegen inauguratie van Trump: dát is sfeer van jaren 30!"

Volgens Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, wordt er veel te hysterisch gereageerd op de maatregelen die de Amerikaanse president Donald Trump de afgelopen week heeft uitgevaardigd. Hij ziet helemaal geen parallellen met de jaren 30. Althans niet bij Trump en de zijnen, maar wel bij degenen die tegen de eedaflegging van Trump hebben geprotesteerd. Het debat in "Terzake" met SP.A-voorzitter John Crombez over de evolutie in de internationale politiek draaide vooral uit op een dovemansgesprek.

Extreemrechts en populisme lijken de wind in de zeilen te hebben na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump en de brexit. VB-voorzitter Tom Van Grieken deed de sociaal-democratie in "Terzake" af als "een ideologie van de vorige eeuw". "In Nederland zijn ze gedecimeerd, in Polen bestaan ze zelfs niet meer, in Frankrijk stellen ze niet veel meer voor."

Dat komt volgens Van Grieken omdat de socialisten voor een opengrenzenbeleid zijn, waardoor we goedkope arbeidskrachten invoeren en waardoor onze eigen lonen onder druk komen te staan. "De waarheid heeft zijn rechten", repliceert SP.A-voorzitter John Crombez. Crombez heeft in het verleden inderdaad meermaals praktijken van sociale dumping in de EU aangeklaagd.

Waar zit de sfeer van de jaren 30

Hoe dan ook kan men er niet omheen dat Donald Trump heeft kunnen zegevieren omdat hij de frustratie van veel verarmde en bange Amerikanen heeft verwoord. De beslissing van de Amerikaanse president om een inreisverbod in te stellen voor mensen uit Syrië, Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië en Soedan vindt Van Grieken dan ook een goede zaak. "Het gaat over landen die onvoldoende background check kunnen geven van mensen die naar Amerika komen. Ik wou dat we dat in Europa ook hadden, om aanslagen te voorkomen."

"Je maakt geen onderscheid puur op basis van nationaliteit en religie", vindt John Crombez. In zo'n context wordt al vaak eens verwezen naar de jaren 30, waar ook sprake was van zondebokmechanismen. Volgens Van Grieken is daar niets van aan, integendeel. "De sfeer van de jaren 30 waren de protesten tegen de inauguratie van president Trump." Hij heeft het over "protest tegen de inauguratie van een democratisch verkozen president en de gewelddaden die ze gebruikten", volgens de VB-voorzitter "het ware gelaat van linkse progressieven".

"Het is af en toe goed dat de ware aard van Vlaams Belang naar boven komt", stelde John Crombez met enige zin voor cynisme vast.

Wie is sociaal?

Hoe dan ook vindt Van Grieken dat de protesten tegen de maatregelen van Trump klinken als "het huilen van verwende kinderen". "Beoordeel Donald Trump op zijn daden", aldus de VB-voorzitter.

Hij voorspelt nog meer verandering in Europa - een duidelijke verwijzing naar Marine Le Pen in Frankrijk of Geert Wilders in Nederland -  en legt een verband met zijn eigen partij. "Wij zijn rechts, maar ook sociaal." Maar volgens Van Grieken gaan sociale zekerheid en open grenzen niet samen. "Dat klinkt sociaal, inderdaad", stelt Crombez met enige ironie vast.