Belgische bedrijven hopen op "zachte brexit"

De Belgische bedrijven hopen dat de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie gebeurt met zo weinig mogelijk belemmeringen voor de wederzijdse handel, een zachte brexit dus. Toch heeft de Britse premier Theresa May eerder een volledig doorknippen van de banden met de EU bepleit.

De Belgische bedrijven willen ook na een brexit zo nauw mogelijke handelscontacten met Groot-Brittannië. Dat staat in het eindrapport van een speciale werkgroep rond de brexit.

Concreet hopen ze op een brexit met zo weinig mogelijk handelsbelemmeringen. Het handelsverkeer tussen ons land en Groot-Brittannië is erg belangrijk, zeker voor sectoren zoals voeding en textiel.

Zo gaat tien procent van onze voedingsproducten over het Kanaal. Het gaat dan vooral om diepvriesgroenten en typische Belgische producten zoals bier en chocolade. Ook onze textielsector voert erg veel uit naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is onze vierde handelspartner en in 2015 werd er voor bijna twintig miljard euro vanuit België uitgevoerd naar Groot-Brittannië.

Bij onze bedrijven leeft dan ook de hoop dat de brexit al bij al zal meevallen. Toch lijkt dat niet evident, want onlangs kondigde de Britse premier Theresa May aan dat ze kiest voor een harde brexit, dus niet enkel een uitstap uit de EU, maar ook uit de Europese eenheidsmarkt. Met andere woorden: er komen dan handelsbelemmeringen en tarieven over het Kanaal. 

De keuze voor een harde brexit is ingegeven door de Britse wens om ook het vrij verkeer van personen met de EU aan banden te leggen. Dat was één van de grote argumenten van de "brexiteers" tijdens het referendum van juli vorig jaar.