Brusselse geluidsnormen voor muziek worden aangepast

Het Brussels Gewest past de geluidsnormen aan. Er komt een maximumgrens van 100 decibel voor concertzalen, op voorwaarde dat organisatoren bijkomende maatregelen nemen.

Brussels staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets en Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault benadrukken dat de helft van de twintigjarigen een gehoorprobleem heeft. Daarom komt er een strenger kader. "100 decibel wordt in concertzalen de absolute bovengrens", vertelt Debaets aan VRT Nieuws. 

Er komen drie categorieën van geluidsniveau: een maximaal niveau van 85 decibel, een maximaal niveau voor 95 decibel voor dancings en muziekcafés. Aan die 95 decibel hangen wel voorwaarden. Decibels moeten voortaan in real-time op een scherm worden getoond, zodat iedereen kan volgen, verduidelijkt Debaets.

Concerten mogen daar nog eens 5 decibel boven gaan, tot de maximale bovengrens van 100 decibel. Organisatoren moeten dan wel oordopjes voorzien en er moet een stille ruimte worden voorzien waar mensen kunnen ontsnappen aan te veel lawaai. 

Brussel volgt in grote mate de normen die vandaag in Vlaanderen gelden. De huidige Brusselse wetgeving dateert van 1977 en legt een maximaal geluidsniveau van 90 dB(A) vast. Ze is echter totaal onaangepast aan de huidige muziek met veel lage bastonen en een hoger verspreidingsvolume, waardoor er in de praktijk geen rekening mee gehouden werd door de uitbaters.

Bij overtredingen zal er eerst een waarschuwing gegeven worden. Als de uitbater volhardt, wordt er een proces-verbaal opgesteld, en kan er worden overgegaan tot een (tijdelijke) sluiting van de zaak. Er zijn ook boetes voorzien van 65 tot 65.000 euro.