Europees Hof van Justitie moet duidelijkheid brengen over visumrel

Voor het Europees Hof in Luxemburg is een hoorzitting gestart over de kwestie of humanitaire visa op een ambassade in het buitenland kunnen worden aangevraagd. Daarover was vorig jaar veel heisa ontstaan naar aanleiding van een Syrisch gezin uit Aleppo dat zo'n visum had aangevraagd op de Belgische ambassade in de Libanese hoofdstad Beiroet.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) weigerde om een humanitair visum af te leveren aan het gezin, maar werd daartoe op straffe van een dwangsom verplicht door een rechter. Dat leidde begin december tot een campagne van regeringspartij N-VA tegen "de wereldvreemde rechters", wat coalitiepartner CD&V en de Hoge Raad voor Justitie toen niet echt konden smaken.

Hoewel de dwangsom uiteindelijk door een andere rechter kon worden afgewend, blijft het conflict over de grond van de zaak bestaan: wie is er finaal bevoegd om te beslissen over het al dan niet uitreiken van humanitaire visa in een ambassade in het buitenland, de regering of de rechter op basis van Europese regelgeving?

Volgens Francken kan de zaak verregaande gevolgen hebben voor het asiel- en migratiebeleid van de hele EU. Daarom hebben 13 lidstaten en de Europese Commissie zelf zich aangesloten bij de zaak voor het Europees Hof. Het gaat om Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slovakije en Finland.

De hoorzitting van vandaag past in een zogenoemde versnelde procedure. Die procedure is eigenlijk het gevolg van een prejudiciële vraag van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in verband met een andere gelijkaardige zaak, maar de uitspraak zal ook uitsluitsel brengen in de visumrel en alle gelijkaardige zaken in de hele EU. Het eindarrest is definitief en dus bindend. 

Op 7 februari geeft de advocaat-generaal bij het Europees Hof zijn advies. Meestal volgen de rechters het advies van de advocaat-generaal, maar ze kunnen er ook van afwijken.