Gemeenten beslissen zelf over extra veiligheidsmaatregelen voor carnaval

Het OCAD, dat het terreurdreigingsniveau in ons land analyseert, vaardigt geen specifieke veiligheidsmaatregelen uit voor de carnavalsvieringen in ons land. Er is geen sprake van een concrete terreurdreiging tegen carnavalsfeesten, maar het OCAD raadt gemeenten toch aan om zelf eventueel bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen.
Archieffoto: carnaval in Aalst

Het OCAD benadrukt dat specifieke veiligheidsmaatregelen niet nodig zijn. Maar omdat stoeten en vieringen veel volk lokken, zijn ze wel een zogenoemd soft target, een potentieel doelwit voor terroristen. Daar behoren verschillende massa-evenementen toe, waaronder ook de voorbije kerstmarkten, na het incident met een vrachtwagen in Berlijn.

"In die zin is er in het kader van terreurniveau drie een algemene communicatie gebeurd naar de verschillende politiezones, met betrekking tot mogelijke soft targets op hun grondgebied. Er zijn geen specifieke indicaties van een concrete dreiging tegenover een bepaalde carnavalsvereniging of -viering. Het is nu aan de politiediensten zelf om een inschatting te maken in hun eigen gemeente", zegt Peter Mertens van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

Screenings en betonblokken

Gemeenten kunnen dus zelf bepalen of en welke veiligheidsmaatregelen ze nemen voor carnaval. Omdat er zowel in Nice als Berlijn vrachtwagens werden ingezet bij de aanslagen daar, roepen veiligheidsdiensten de gemeenten wel op om alert te zijn voor zwaar verkeer in de buurt van hun carnavalsevenement.

Enkele gemeenten gaan voor de carnavalstoeten voertuigen en chauffeurs screenen. Op een aantal plaatsen worden ook betonblokken geplaatst om te verhinderen dat auto's op de massa inrijden. Dat gebeurde sinds de aanslag in Nice op vele plaatsen al tijdens kermissen en kerstmarkten.

Aalsters burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) is waakzaam. "We hadden vorig jaar - voor de aanslagen in ons land - al een bijzonder interventieplan. Ook dit jaar zijn we waakzaam", zegt hij in Het Nieuwsblad. "We zullen onder meer betonblokken plaatsen langs het parcours. Niet-geïdentificeerde voertuigen worden in een bepaalde perimeter geweerd. We vragen ook de luchtsteun van een helikopter van de federale politie. Daarnaast is de sociale controle in mijn stad groot: onze veiligheidsdiensten kennen de bestuurders van de praalwagens die aan de stoet deelnemen."