Gezocht door griepepidemie: vervangleerkrachten in de steden

Door de griepepidemie kampen verschillende basisscholen in de grote steden met een prangend lerarentekort. Uit cijfers van de VDAB blijkt dat het aantal (tijdelijke) vacatures voor leerkrachten piekt, maar ongeveer de helft daarvan raakt niet ingevuld. Onder meer in Antwerpen is het tekort in sommige scholen nijpend.

Tijdens de grieppiek in de wintermaanden zoeken veel scholen tijdelijk extra werkkrachten. Dit jaar blijkt het niet zo evident om die te vinden. Daarom moeten scholen creatief uit de hoek komen: sommige klassen krijgen tijdelijk samen les, in andere nemen zorgleerkrachten even de taken over. Bepaalde lagere scholen schakelen bevriende leerkrachten in die eigenlijk lesgeven in het secundair, of kleuterleidsters nemen voor enkele dagen de klas van een collega in het lager over.

"Klas kan niet zonder leerkracht"

Ingrid Dessoy, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid in een twintigtal Antwerpse scholen, bevestigt het probleem in haar regio. "Er is een tekort aan leerkrachten die vervangingen kunnen doen of werkloos zijn. In een normaal bedrijf wordt een werknemer met griep niet vervangen, maar je kan moeilijk een klas een hele week zonder leerkracht laten staan."

"Een directeur die plots hoort dat vier leerkrachten tegelijk uitvallen door de griep, zit met de handen in het haar. Vaak gaan ze zelfs niet meer op zoek naar tijdelijke vervanging, omdat ze weten hoe moeilijk het is om die op korte termijn te vinden", zegt Dessoy. "De reserves raken uitgeput. In sommige scholen lopen ze echt op de toppen van hun tenen."

Cijfers voor Antwerpen

Sinds 1/1/2017 zijn er bij de VDAB voor het lager onderwijs:

  • 56 nieuwe vacatures voor de hele provincie Antwerpen, waarvan 45 voor regio groot-Antwerpen
  • 27 van die 56 vacatures zijn nog niet ingevuld

In Vlaanderen zijn er momenteel 297 werkzoekenden met een diploma lager onderwijs, van wie er 14 in de regio Antwerpen wonen.

Voor het kleuteronderwijs:

  • 21 nieuwe vacatures voor de hele provincie Antwerpen, waarvan 19 voor regio groot-Antwerpen
  • 10 daarvan zijn nog niet ingevuld

In Vlaanderen zijn er momenteel 516 werkzoekende kleuterleidsters, van wie er 21 in de regio Antwerpen wonen.

Oplossingen

De VDAB raadt werkzoekenden met een diploma lager of kleuteronderwijs uit regio Mechelen, Waasland en Kempen aan om aandacht te hebben voor vacatures in de regio Antwerpen. "Vanuit de Kempen is het met de wagen niet zo evident om les te komen geven. We weten ook dat onbekend vaak onbemind is, als het over de multiculturele context van de stad Antwerpen gaat. Daarnaast bouwt elke leerkracht anciënniteit op in de scholengemeenschap waar hij werkt. Jongeren wachten liever even af of er geen plaats vrijkomt in een scholengemeenschap waar ze al gewerkt hebben, in plaats van elders van nul te beginnen."

De VDAB heeft verschillende hogescholen in Vlaanderen en Nederland aangeschreven, met de vraag of er nog oud-studenten op zoek zijn naar een job in Antwerpen. Op lange termijn wil de VDAB werkzoekenden zonder hogeschooldiploma de kans te geven om een professionele bachelor te behalen voor kleuter en lager onderwijs.

Ook werkzoekenden die met hun huidige diploma hoger onderwijs niet terechtkunnen op de arbeidsmarkt, zouden in bepaalde gevallen de lerarenopleiding in een verkort traject kunnen volgen. Dit zou een oplossing moeten bieden in de grootstedelijke regio's (Brussel-Gent-Antwerpen) die geregeld met een lerarentekort kampen.