Omstreden zakenman Chodiev was tipgever Staatsveiligheid

De Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev heeft ondanks een negatief rapport van zijn toenmalige wijkagent toch de Belgische nationaliteit gekregen. De Staatsveiligheid was op de hoogte van zijn dubieuze praktijken maar gebruikte de man ook als informant, zo blijkt uit een brief van de Staatsveiligheid die De Standaard kon inkijken.

Uit de brief blijkt dat Chodiev sinds juni 1998 regelmatig contact had met de Staatsveiligheid. Die beschouwde Chodiev in die tijd als de nummer één of twee van de "Russische maffia" in België.

Maar dat werd minder belangrijk geacht dan de informatie waarover de man beschikte. Chodiev had immers ook contact met de Israëliër Boris Birshtein en die laatste werd ervan verdacht de verbindingsman te zijn van verschillende Russische criminele organisaties.

Deze contacten hebben de doorslag gegeven in de uiteindelijke beslissing om een positief advies te geven in het naturalisatiedossier van de Oezbeek.

Chodiev staat centraal in de zogenoemde Kazachgate-affaire, over de mogelijke belangenvermenging bij de goedkeuring van de afkoopwet voor fraudeurs in 2011, de verruimde minnelijke schikking en de toepassing van die wet door het gerecht. Chodiev en twee van zijn Kazachse kompanen konden immers als eersten van de aangepaste wet gebruikmaken.

Verschillende politici kwamen al in opspraak in de zaak, onder hen MR-politici Armand De Decker en Serge Kubla. Een hoorcommissie onderzoekt sinds enkele weken de precieze omstandigheden waarin Chodiev en één van die kompanen, Alijan Ibragimov, in 1997 en 2005 tot Belg konden worden genaturaliseerd.

Negatief advies wijkagent

Tijdens de hoorzittingen kwam eerder al een document ter sprake dat een wijkagent van Waterloo had opgesteld op basis van de informatie van de Staatsveiligheid, en dat erg kritisch was voor Chodiev. In het document werd gevraagd niet te veel haast achter de naturalisatie-aanvraag te zetten. Volgens de toenmalige politiecommissaris van Waterloo die eerder al werd gehoord, was dat document echter een vervalsing.

Maar de wijkagent die het rapport opstelde, zei vandaag dat zijn rapport wel degelijk negatief was en dat het achteraf vervangen is door het positieve rapport dat uiteindelijk bij het parket van Nijvel belandde.

Wijkagent getuigt achter gesloten deuren

Om klaarheid te scheppen in de zaak wil de hoorcommissie de wijkagent woensdag ondervragen. Op diens eigen vraag zal dat achter gesloten deuren gebeuren, kondigde Commissievoorzitter Dirk Vandermaelen aan.

Open VLD-Kamerlid Vincent Van Quickenborne wil echter dat ook de toenmalige commissaris van Waterloo opnieuw wordt uitgenodigd.

"Het is belangrijk dat we ook commissaris Vandewalle opnieuw vragen", aldus Van Quickenborne. "Ofwel heeft hij de juiste versie gegeven en liegt de wijkagent, ofwel heeft hij meineed gepleegd", klinkt het.

Eerder had ook Ecolo-Groen ervoor gepleit om zowel de voormalige commissaris als de wijkagent en voormalig burgemeester Serge Kubla opnieuw uit te nodigen. De groenen zien in de nieuwe getuigenissen het bewijs dat er wel degelijk druk werd uitgeoefend van hogerhand om de naturalisatie te laten doorgaan.