Raad van State vernietigt tuchtstraf ex-burgemeester Kraainem

De Raad van State heeft de tuchtstraf vernietigd die toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois op 25 februari 2013 had opgelegd aan Arnold d'Oreye de Lantremange, de gewezen burgemeester van faciliteitengemeente Kraainem. Wel handhaaft ze de identieke tuchtstraf die de minister die dag ook uitsprak ten aanzien van François van Hoobrouck d'Aspre, de gewezen waarnemend burgemeester van Wezembeek-Oppem.

De huidige minister-president van de Vlaamse regering had destijds beide politici gestraft vanwege hun betrokkenheid bij de schending van de taalwetgeving bij het verzenden van de oproepingsbrieven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2012. In Kraainem werden deze oproepingsbrieven verzonden volgens de taalaanhorigheid van de kiesgerechtigden, in Wezembeek-Oppem kregen alle kiesgerechtigden zowel een Franstalige als Nederlandstalige oproepingsbrief.

In geval van d'Oreye de Lantremange oordeelde de Raad dat de minister onvoldoende aantoont dat deze zich persoonlijk met de verzending van de oproepingsbrieven heeft bezighouden. Anders is het gesteld met van Hoobrouck, die erkende dat hij persoonlijk tussenkwam. "Gelet op de vastgestelde 'blijvende ongehoorzaamheid' van de betrokkene ten aanzien van de instructies van de Vlaamse overheid wordt de opgelegde tuchtstraf van drie maanden schorsing niet als onevenredig beschouwd", aldus de Raad van State.

Arnold d'Oreye de Lantremange is momenteel nog steeds schepen in Kraainem, terwijl van Hoobrouck de gemeenteraad van Wezembeek-Oppem enkele maanden geleden verlaten heeft.