Thiéry geen burgemeester in Linkebeek in deze legislatuur

De Franstalige Damien Thiéry kan tijdens deze legislatuur niet worden benoemd als burgemeester van de Vlaamse randgemeente Linkebeek, vlak bij Brussel. Dat heeft de Raad van State beslist. De raad wijst zo een vraag van Thiéry af die zelf naar dat rechtscollege gestapt was.

Thiéry (MR) was naar de Raad van State gestapt nadat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) voor de derde keer zijn benoeming tot burgemeester van Linkebeek geweigerd had. 

De Raad van State heeft dat beroep van Thiéry dus nu verworpen. Volgens de raad stemt de beslissing van de gemeenteraad van Linkebeek om Thiéry telkens opnieuw voor te dragen, "niet met de wil van de wetgever om een einde te maken aan de carroussels". In deze gemeentelijke bestuursperiode kan Thiéry volgens de raad niet meer worden voorgedragen als kandidaat voor de burgemeesterssjerp.

De Vlaamse regering weigert de benoeming van Thiéry wegens inbreuken op de taalwetgeving.