VS-diplomaten hebben kritiek op inreisverbod van Trump

Honderden werknemers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vinden het inreisverbod dat president Donald Trump heeft opgelegd aan de inwoners van zeven moslimlanden "contraproductief" en "zinloos in de strijd tegen terreur". De werknemers en de diplomaten moeten doen wat van hen verwacht wordt of opstappen, zo reageert de woordvoerder van Trump.

De beslissing om een inreisverbod op te leggen aan mensen uit die zeven landen heeft dit weekend een storm van protest losgeweekt, in de moslimwereld, maar ook elders in de wereld en niet in het minst in de Verenigde Staten zelf.

Nu lijken ook honderden medewerkers van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken en VS-diplomaten wereldwijd hun kritiek te uiten in de vorm van een ontwerp van memo op Dissent Channel. Dat mechanisme werd in 1971 in volle oorlog in Vietnam opgezet als een kanaal waar medewerkers van het State Department, Buitenlandse Zaken, en de hulporganisatie USAID hun ongenoegen kunnen uiten. De bevoegde minister is dan verplicht om binnen een bepaalde termijn op die grieven te antwoorden.

Volgens de Amerikaanse tv-zender ABC is het ongenoegen van de medewerkers dermate groot dat gesproken kan worden over "een opstand binnen de bureaucratie". 

Concreet zeggen de opstellers dat de immigratieban de veiligheid van Amerikaanse burgers op geen enkele manier zal verbeteren en dat die zelfs contraproductief is.

"Schadelijk op alle terreinen"

De critici zien vier redenen waarom de immigratieban tegen de belangen van de VS is:

  • die verzuurt niet enkel de relaties met de zeven betrokken landen, maar ook met de hele moslimwereld; moslimlanden zijn een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen de terreur en leveren erg belangrijke inlichtingen
  • de ban zal het anti-Amerikaans sentiment verhogen, ook elders in de wereld
  • humanitaire impact: in totaal zijn 220 miljoen mensen in zeven landen getroffen: familiehereniging wordt nu moeilijk, veel van die mensen komen naar de VS voor werk of voor dringende medische behandelingen
  • negatieve impact op de Amerikaanse economie: buitenlandse bezoekers brachten in 2015 meer dan 250 miljard dollar in het land en 1 miljoen Amerikanen zijn voor hun baan afhankelijk van die bezoekers

"Meedoen of opstappen"

"Ze moeten ofwel doen wat van hen verwacht wordt, of ze kunnen gaan", zo reageerde de woordvoerder van Donald Trump, Sean Spicer.

In weinig omfloerste termen wees Spicer de kritiek af van wat hij "carrière-bureaucraten" noemde. Hoewel hij later zei dat Trump het werk van de ambtenaren naar waarde schat, zei Spicer dat ze de wensen van het Amerikaanse volk en het belang dat Trump hecht aan het beschermen van het land, moeten respecteren. 

"Als iemand een probleem heeft met die agenda, dan stelt dat wel in vraag of ze op die post moeten blijven", zo zei hij. "Dit gaat over de veiligheid van Amerika".

Het ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde minder vijandig. "Het Dissent Channel is een al lang bestaande officiële mogelijkheid voor werknemers van Buitenlandse Zaken om alternatieve zienswijzen en perspectieven uit te drukken over het beleid", zei de woordvoerder van het ministerie Mark Toner. "Dit is een belangrijk proces dat de huidige minister en het departement als geheel waarderen en respecteren. Het laat werknemers van Buitenlandse Zaken toe afwijkende visies op het beleid openhartig en niet openbaar kenbaar te maken aan de hogere beleidsmensen."