"Het raakt Delphine Boël niet dat koning Albert niet komt"

Koning Albert zal op dinsdag 21 februari niet persoonlijk naar de rechtbank in Brussel komen. Hij zal vertegenwoordigd worden door zijn advocaat Alain Berenboom in de zaak-Boël. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. "Het raakt ons niet", zegt de advocaat van Delphine Boël kordaat in een reactie aan onze redactie.

De rechtbank van eerste aanleg eiste in oktober dat de koning in levenden lijve zou aanwezig zijn op de zitting van 21 februari. Dat om persoonlijke vragen te beantwoorden over zijn band met kunstenares Delphine Boël. Zij spande een rechtszaak aan omdat ze hem als haar vader wil laten erkennen.

Tot nu toe is de koning elke confrontatie uit de weg gegaan. En dat zal volgende maand niet anders zijn. "Geen enkele burger is verplicht in persoon te verschijnen en Albert is ook maar een gewone burger", stelt advocaat Berenboom. Er is geen enkel juridisch argument voor de koning om niet op te dagen, maar tegelijkertijd kan niemand hem fysiek dwingen.

Advocaat Boël informeerde zijn cliënte al

Boël laat het alleszins niet aan haar hart komen. "Het raakt ons niet", zegt haar advocaat. Hij bracht Boël op de hoogte van het feit dat Albert niet in de rechtszaal zal zitten.

De rechtszaak sleept al enkele jaren aan, maar zou nu wel eens in een stroomversnelling kunnen geraken. Het proces is op te delen in twee stappen: de eerste stap is de ontkenning van het vaderschap van Jacques Boël (de ex-man van de moeder van Delphine). Daar geldt juridisch de termijn van een maand, maar het kan langer duren als er uitstel volgt. De tweede stap dan is de erkenning van het vaderschap van koning Albert.

De zitting vindt plaats binnen drie weken, meer dan waarschijnlijk onder grote persbelangstelling, maar wél achter gesloten deuren.

Afwezigheid eventueel in het nadeel van de koning

De afwezigheid van de koning kan wel eens in het voordeel van Delphine Boël zijn. "Als hij niet komt, kan de rechtbank hem geen sanctie opleggen", liet Paul Van Orshoven, professor publiek recht, eerder weten. "Wel kan de rechtbank uit een afwezigheid de passende conclusies trekken."

Wat die "passende conclusies" precies kunnen zijn, is niet zeker. Was dit een strafzaak, dan zou het negeren van een eis van de rechtbank voor de beklaagde in een zwaardere straf kunnen resulteren. In dit geval zou de rechter de afwezigheid van koning Albert bijvoorbeeld kunnen laten meespelen in een eventueel besluit om hem effectief als vader van Boël te erkennen.