"Standpunten van Vlaamse partijen over Trump zijn heel voorspelbaar"

De voor- en tegenstanders van de Amerikaanse president Trump en zijn inreisverbod zijn in een erg emotioneel debat verwikkeld. De reacties van de politieke partijen in ons land zijn daarbij heel voorspelbaar, zegt politiek analist Carl Devos in het Radio1-programma "De wereld vandaag".

"Er is een lastig en emotioneel debat bezig over Trump met aan de ene kant mensen die zeggen dat de Trump-critici moraliseren en aan hysterie lijden. Zij vinden dat de politiek-correcten antidemocratisch zijn, het moeilijk hebben een verkiezingsuitslag te respecteren en ook aan populisme doen", zegt Devos.

"Aan de andere kant heb je de mensen die hard zijn voor Trump, maar ook voor diegenen die Trump verdedigen. Die zeggen dat als je Trump niet hard genoeg veroordeelt, je eigenlijk stilzwijgend met hem instemt. Het gaat dan om 'Trump-knuffelaars' die te veel nuanceren en in feite goedkeuren wat de Amerikaanse president doet", zegt Devos.

Voorspelbaar

Op politiek vlak reageerde premier Michel eerst vrij gematigd. Hij kreeg daarvoor kritiek, maar met zijn speech vandaag heeft hij dat weer goed gemaakt, samen met de koning die ook heel scherp was.

De reacties van de partijen waren heel voorspelbaar zegt Devos. "Vlaams Belang dat helemaal achter Trump staat. Aan de linkerkant heb je Groen en SP.A die uiteraard heel felle kritiek hebben. CD&V die een vrij uitgesproken ethisch standpunt had en Open VLD dat aan de ene kant zwaait met 'doe normaal of ga weg', maar aan de andere kant afstand heeft genomen van Trump omdat het inreisverbod een radicale inbreuk tegen de rechtstaat is."

N-VA

"N-VA was de afgelopen dagen de partij die het meest afwachtend en voorzichtig was. Die begrip vroeg voor Trump en - al hadden ze natuurlijk wel kritiek op een aantal dingen - toch vroeg om niet hysterisch te zijn en om niet te snel te reageren", zegt Devos.

"Een aantal mensen zullen nu naar N-VA kijken omdat het een regeringspartij is en het de vraag is of de boodschappen van Michel en de koning wel in de lijn zijn van wat de partij wil. Dat is het enig wat ik vandaag als een soort politiek risico in de speeches zie", aldus Devos.

"Je voelt wel dat het hele debat niet zozeer over het buitenland gaat. Als we het de hele tijd over Trump hebben, dan zal het natuurlijk over Trump gaan, maar de vraag is of het dan over Trump en Amerika gaat, of over onszelf waarbij we het debat achter een Trump-gordijn wegstoppen", besluit Devos.