"Volwassenenonderwijs wordt bedreigd"

Het volwassenenonderwijs wordt bedreigd door de hervormingen die worden voorgesteld in een ontwerp van onderwijsdecreet. Dat zegt de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG).
Verwendung weltweit, usage worldwide, Please check additional restrictions!, Bitte Einschränkungen der Handelsrechte beachten!

Momenteel moet een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) 120.000 lesuren halen om als autonome instelling te werken. In het voorontwerp van decreet wordt dat aantal uren verzevenvoudigd tot 850.000 uren. Centra die dat aantal niet halen zullen moeten fuseren of verdwijnen.

In de praktijk zou dit betekenen dat alleen Antwerpen en Brugge nog stedelijk en gemeentelijk volwassenenonderwijs kunnen inrichten. De OVSG vreest dat de aanpassing tot een verschraling van het onderwijsaanbod zal leiden en dat cursisten grotere verplaatsingen zullen moeten doen om de opleiding van hun keuze te volgen. De koepel vraagt zich af welke criteria zijn gehanteerd om het aantal uren zo drastisch te verhogen.

Het volwassenenonderwijs was jarenlang de motor voor een tweede onderwijskans. Volwassenen konden hun gemiste kansen in het secundair onderwijs rechtzetten en gaan voor een diploma, zegt de OVSG. Bovendien bieden de centra een ruim aanbod aan Nederlands als Tweede Taal aan en werken zo mee aan de integratie van nieuwkomers. De nieuwe hoge lesurennorm zou kunnen betekenen dat het niet langer mogelijk is om volwassenenonderwijs in te richten.

Schaalvergroting nodig

In een reactie zegt minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V) dat het volwassenenonderwijs in Vlaanderen belangrijk en succesvol is in Vlaanderen. Het aanbod blijft breed, laagdrempelig met een bijzondere focus op zij die een diploma secundair onderwijs willen halen, op geletterdheid met het oog op een goede integratie.

Maar om het volwassenenonderwijs de zichtbaarheid te geven die het verdient, is het noodzakelijk om te evolueren naar grotere en duidelijk geprofileerde centra. "De centra wachten niet af en gaan zelf op zoek naar oplossingen op de hedendaagse, maatschappelijke uitdagingen. Schaalvergroting is hiervoor cruciaal", zegt Crevits.

De VLOR onderschrijft dat een schaalvergroting in het volwassenenonderwijs nodig is om de centra meer slagkracht te geven. Te veel kleine centra zorgen er immers voor dat het aanbod te versnipperd wordt ingericht. Cursisten weten hierdoor te weinig waarvoor ze bij welk centrum terecht kunnen. Ook op vlak van personeelsbeleid brengen kleine centra nadelen mee, zegt Crevits.

Dat wil niet zeggen dat het onderwijsaanbod en de vestigingsplaatsen moeten veranderen. "We raken dus niet aan het fijnmazige, laagdrempelige en goed toegankelijke aanbod."

Meest gelezen