CD&V vraagt meer inspraak van kinderen bij echtscheidingen

CD&V vraagt meer aandacht voor kinderen tijdens een echtscheiding. De partij vindt dat er op verschillende vlakken extra inspanningen nodig zijn en heeft daarom een actieplan klaar. Kinderen moeten méér inspraak krijgen en moeten ook zelf naar de rechter kunnen stappen, bijvoorbeeld over contact met de grootouders.
© BSIP / Reporters

CD&V vertrekt vanuit het standpunt van de kinderen. "We moeten ons eens in de plaats stellen van dat kind, misschien heeft het wel de behoefte om contact te hebben met de grootmoeder of de grootvader", legt Parlementslid Katrien Schryvers uit. "Dat zou eenvoudig kunnen via een verzoek of een brief naar de rechtbank. Maar we willen ook het systeem van jeugdadvocaten implementeren om de belangen van het kind specifiek naar voren te brengen en te verdedigen."

Advocate en experte familierecht Liliane Versluys vindt het voorstel geen slecht idee, integendeel. "Elk voorstel dat jongeren meer stem geeft, is welkom." Zij legt uit dat jongeren nu al recht hebben op een jeugdadvocaat en dat bij problematische opvoedingssituaties. "Het is een recht voor een kind vanaf 12 jaar (sinds 1994 al), maar je hebt kinderen die op 7 jaar al heel goed weten wat ze willen."

Maar... kinderen zijn loyaal tegenover ouders

Toch zijn er de typische problemen. "Een kind is loyaal tegenover beide ouders. De rechtbank schrijft dan een brief naar de kinderen om te zeggen "je mag komen". Ze moeten dus niet komen én komen ook niet als de ouders dat niet willen", zegt Versluys. Zij zou graag hebben dat bet bezoek aan de rechtbank verplicht wordt. "De familierechter krijgt de tijd om met het kind en de ouders een gesprek aan te gaan. Als men er niet uitgeraakt, kan pas dan een jeugdadvocaat ingeschakeld worden."

Advocaten worden ook geholpen door de familierechtbank die beschikt over een Kamer van minnelijke schikking. Bij tegenstrijdige belangen over het verblijf van de kinderen, worden de ouders automatisch naar die Kamer doorgestuurd. De rechter probeert op die manier de ouders te verzoenen.

Reporters

Het ouderschapsplan?

CD&V ziet ook graten in een zogenoemd ouderschapsplan. Dat is een plan dat ouders opmaken waarin ze stellen hoe ze voor de kinderen zullen zorgen ná een echtscheiding. Het plan wordt dan gevoegd bij het verzoekschrift tot scheiding.

Volgens Versluys is het goed dat ouders met elkaar praten over de opvoeding van de kinderen als het tot een echtscheiding komt. Maar er is een "maar". "Het risico bestaat dat je predikt voor bekeerden. Dat alleen maar de brave ouders die écht het gesprek aangaan een plan zullen maken, en dat de vechtouders dat niet zullen doen", aldus Versluys.