In kaart: welke delen van het Brusselse voorstadsnet zijn wel en niet klaar?

Het Rekenhof heeft becijferd dat er nog 800 miljoen euro te kort is om het Gewestelijk Expresnet (GEN) af te werken. Weet u eigenlijk welke delen van het voorstadsnet afgewerkt zijn en hoe lang het nog duurt voor het volledige GEN klaar is? In elk geval is duidelijk dat het project aanzienlijke vertraging heeft opgelopen als je weet dat de federale overheid en de gewesten al in 2001 waren overeengekomen om alle vergunningen binnen de 18 maanden rond te hebben.

lees ook