Kleinste potvis laat zich voor het eerst voor Belgische kust zien

Voor de kust van Oostende is op 22 januari een kleinste potvis gezien. Dat meldt Natuurpunt. Experts bevestigen op basis van foto's dat het om deze walvissoort gaat. Het is de eerste keer dat een dergelijk dier in het Belgische deel van de Noordzee is gespot.
An Ceulemans

De waarneming van de kleinste potvis (jawel, dat is een soort walvis) is gebeurd tijdens een trip van vzw North Sea Pelagics, een organisatie die het publiek de kans geeft om zeezoogdieren en zeevogels waar te nemen.

"Ter hoogte van de Kwintebank (voor de kust van Oostende) is een walvisachtige waargenomen waarvan onmiddellijk duidelijk was dat het niet om een bruinvis ging", zeggen Jeremy Demey (North Sea Pelagics vzw) en Jan Haelters (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen). "Het dier was groter, de vorm van de rugvin stemde niet overeen met die van een bruinvis en ook het gedrag deed niet meteen aan een bruinvis denken."

Een aantal experts bekeek de beelden en ze kwamen, onafhankelijk van elkaar, tot de conclusie dat het om een kleinste potvis ging. "De inplanting, vorm en grootte van de rugvin en ook het stompe voorhoofd en de afstand van de rugvin tot de kop bleken voldoende om de determinatie hard te maken", aldus Demey en Haelters.

De compacte tandwalvis, die maximaal 2,7 meter wordt en een opvallende rugvin heeft, is nauw verwant aan de dwergpotvis. In tegenstelling tot die laatste soort, waarvan het aantal strandingen in het Verenigd Koninkrijk aan het stijgen is, zijn waarnemingen van kleinste potvissen in de Noordzee erg uitzonderlijk, benadrukken Demey en Haelters. De kleinste potvis komt normaal voor in subtropische en tropische wateren.