Koning Filip: "Vertrouwen niet herstellen door muren op te trekken"

Koning Filip haalt scherp uit naar de brexit en het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Hij heeft dat gedaan tijdens zijn nieuwjaarstoespraak voor de zogenoemde "gestelde lichamen", de hoogste gezagsdragers van het land. Volgens de koning heeft het geen zin muren op te trekken of zich terug te plooien op utopisch nostalgische gedachten.

Het Paleis in Brussel heeft naar jaarlijkse gewoonte de "gestelde lichamen" ontvangen of de hoogste autoriteiten van dit land. In zijn nieuwjaarsboodschap voor hen heeft koning Filip zich gefocust op de brexit van het Verenigd Koninkrijk én op de kersverse president van de VS. Filip haalt uit naar beide landen.

"Het jaar 2016 zullen we ons voor altijd herinneren als het jaar waarin twee grote bevriende landen beslisten om hun beleid voortaan voornamelijk op zichzelf te richten. ... Hiermee lijken ze de loop van de geschiedenis om te willen keren - en dit staat haaks op hun eigen traditie van openheid en vrijgevigheid, van het aansluiten bij onze gemeenschappelijke droom en engagement", stelt de koning.

Hij wijst op een algemeen heersende vertrouwenscrisis in de westerse wereld, en het belang van nieuwe technologieën. Filip nuanceert meteen en waarschuwt ook: "Toch kan de digitale revolutie de illusie wekken dat we alles weten. ... Dat valse gevoel van almacht wordt voor velen een bron van frustratie. De digitale revolutie draagt ook zo bij tot het vergroten van de afstand tussen het individu en de overheden."

Over nostalgie en muren

Filip hamert vooral op "vertrouwen" en samenwerking. "Dat vertrouwen kunnen we terugkrijgen door ons sterk te engageren in Europa en in de wereld", legt hij uit. Hij haalt als voorbeelden de klimaatsverandering, internationale handel en vrede aan, "die zijn onmogelijk op te lossen binnen een uitsluitend nationaal kader".

"We zullen er niet in slagen het vertrouwen te herstellen door de klok terug te draaien, vanuit een soort van utopisch nostalgische gedachte. En ook niet door het optrekken van muren. We zullen er wél in slagen door duidelijk en naar waarheid te durven zeggen waar het op staat, en door samen concrete daden te stellen als antwoord op de uitdagingen van ons land en die van de rest van de wereld", besluit Filip.

Niet de eerste keer dat Filip zich uitlaat over de brexit

De koning kaartte ook in zijn 21 julitoespraak de brexit aan. Toen was het sleutelwoord "moed". Filip vroeg vorig jaar moed voor het Europese project en zag daarbij vooral een rol voor jongeren.

"Het is geen toeval dat de meeste voorstanders voor het behoud van Groot-Brittannië in de Europese Unie bij de jongeren te vinden waren. Ze hebben zich niet laten verwarren door de valse keuze tussen Europese Unie en lidstaten. Beide vullen elkaar aan. En onze Unie is nu noodzakelijker dan ooit. Daar zal moed voor nodig zijn, om de Unie te verdedigen en eraan te blijven werken", zei hij.