Vakbonden keuren loonakkoord goed

De drie grote vakbonden hebben het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) goedgekeurd. Het IPA of loonakkoord voorziet in een stijging van de lonen met maximaal 1,1 procent bovenop de index de komende twee jaar. Het ontwerpakkoord voorziet ook in een verhoging van de laagste uitkeringen en een verlenging van brugpensioenregelingen.

Bij de christelijke vakbond heeft de algemene raad het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) met 88 procent van de stemmen goedgekeurd, zo werd vernomen bij het ACV.

Bij het ABVV keurde binnen het federaal comité een "significante meerderheid" het ontwerp van akkoord goed, aldus de socialistische bond.

Bij de liberale ACLVB is er sprake van een zeer grote meerderheid.