Vandaag D-day voor Antwerpse lage-emissiezone

In Antwerpen wordt vandaag de lage-emissiezone van kracht. Daardoor zullen de meest vervuilende voertuigen het stadscentrum niet meer in mogen. Wie toch met een voertuig dat niet aan de normen voldoet, de stad binnenrijdt, zal een boete van 125 euro in de bus krijgen.

Het stadsbestuur van Antwerpen hakte vier jaar geleden de knoop door: de stad zou op op 1 februari 2017, als eerste stad van het land, een lage-emissiezone invoeren. Om het fijn stof en roet uit de stadslucht te krijgen, zal de stad vanaf 1 februari de meest vervuilende auto’s uit het stadscentrum weren. De lage-emissiezone geldt binnen de stadssingel, aan ‘t Eilandje en voor een deel op Linkeroever. Aan de grenzen van de zone staat duidelijke signalisatie.

Concreet zullen dieselauto’s die ouder zijn dan tien jaar en geen roetfilter hebben, de stad niet meer in mogen. Benzineauto’s mogen niet ouder zijn dan 22 jaar De stad is strenger voor diesels omdat die meer fijn stof en roet uitstoten. Wie wil controleren aan welke Europese milieunormen zijn auto moet voldoen, kan dit doen op de speciale website van de stad Antwerpen.

Euro 1,3,... 6?

Of uw auto wordt toegelaten tot de lage-emissiezone, hangt af van de Europese uitstootstandaard waar uw auto onder valt. Deze Euronormen worden al 25 jaar aan autofabrikanten vastgelegd en bepalen hoeveel schadelijke stoffen de motor van auto's mogen uitstoten: CO2, stikstofoxiden, roetdeeltjes... 

Doorheen de jaren zijn de normen alsmaar strenger geworden, waardoor onze auto's dus schoner zijn geworden. Een auto die in 1992 op de markt werd gebracht, moest voldoen aan de Euro 1-norm. Sinds 2014 zitten we aan de Euro 6-norm. Op uw gelijkvormigheidsattest vindt u aan welke Euronorm uw auto voldoet.

Auto's die Antwerpen in mogen, moeten voldoen aan deze Euronormen:

  • Voor dieselauto's: Euro 3 met roetfilter
  • Voor benzineautos: Euro 1

 

Wie met een auto op elektriciteit of aardgas rijdt mag de stad wel probleemloos in. Hetzelfde geldt voor motorrijders en bromfietsers. Er zijn ook vrijstellingen voor hulpdiensten, mindervaliden, erkende oldtimers en kermis- of marktwagens.

Boetes en afkopen

Wie de lage-emissiezone toch inrijdt met een voertuig dat er niet is toegelaten, zal een boete krijgen. Antwerpen zal dit controleren met slimme camera’s. Die zullen de nummerplaten scannen en zo zal men automatisch controleren of een voertuig al dan niet toegelaten is.

Bestuurders van oudere voertuigen kunnen er tot 2020 voor kiezen om een tijdelijke toelating te kopen. Die kosten minimaal 20 euro voor een dag en lopen op tot 350 euro voor een jaar, voor een gewone auto. Zo’n toelating moet men wel een dag op voorhand aanvragen.

Gevolgen voor inwoners

De lage-emissiezone heeft grote gevolgen voor automobilisten die in de zone wonen. De mobiliteitsorganisatie VAB schatte vorig jaar dat zo’n 15.000 inwoners hun woongebied niet meer in zullen mogen rijden. Het stadsbestuur vond dit cijfer een grote overschatting en sprak van zo’n 9.000 auto’s.

Uit onderzoek van VAB blijkt dat vooral de particuliere auto-eigenaar getroffen wordt door de invoering van de lage-emissiezone. Zo mag van de particulieren met een benzinewagen 15 procent vanaf morgen de stad niet meer in, en van de particulieren met een dieselwagen 24 procent. Bij de bedrijfswagens, die doorgaans nieuwer en schoner zijn, gaat het om 5 procent van de auto's met benzinemotor en 4 procent van de auto's met dieselmotor.

Eerste maar niet enige stad

Antwerpen is de eerste Belgische stad die een lage-emissiezone invoert. Maar Antwerpen zal niet lang de enige stad blijven die de meest vervuilende auto’s uit het centrum zal weren. Zo kondigde het stadsbestuur van Mechelen twee weken geleden aan dat de stad tegen de zomer van 2018 ook een lage-emissiezone zal invoeren.

Eerder hadden ook Brussel en Gent aangekondigd dat ze zo’n zone zullen hanteren. In Brussel zal dat vanaf volgend jaar geleidelijk gebeuren en in Gent zal dat vanaf 2020 het geval zijn.

In Nederland, Duitsland en Zweden zijn er al langer steden met zones waar de meest vervuilende auto’s niet meer welkom zijn.

Meest gelezen