PS en CDH dienen voorstel in voor oprichting bijzondere commissie Publifin

PS en CDH, de twee meerderheidspartijen in het Waals Parlement, hebben een resolutie ingediend voor de oprichting van een bijzondere commissie "die de transparantie en het functioneren van de Publifin-groep moet onderzoeken". Publifin is de Luikse intercommunale die al enkele weken de Waalse politiek op haar grondvesten doet daveren. De oppositie had om een onderzoekscommissie gevraagd.

De resolutie is ingediend door parlementsleden Christophe Collignon (PS) en Dimitri Fourny (CDH). De Publifin-commissie moet "een complete inventaris (maken) van de beslissingen in de intercommunale Publifin in verband met de sectorcomités". Die comités zijn de zogenoemde nep-adviesraden" waarin lokale mandatarissen hoge vergoedingen opstreken.

Volgens de resolutie zal de commissie verder gaan dan een louter onderzoek van de intercommunale en de vergoedingen in de sectorcomités. Ook de geldstromen binnen Publifin en de impact van de interne werking op de energieprijzen en de verloning van de aandeelhouders zullen tegen het licht gehouden worden.

Tegenreactie op oppositievoorstel

Met haar resolutie reageren PS en CDH op het voorstel van de oppositiepartijen MR en Ecolo om een onderzoekscommissie in het leven te roepen.

Ecolo-fractieleider Stéphane Hazée liet zich al meteen negatief uit over het voorstel van de meerderheidspartijen. "Sommigen zijn bang van het licht dat op deze zaak kan worden geworpen. Wat ons betreft, kan enkel een onderzoekscommissie, met de bevoegdheden van een onderzoeksrechter, de nevel rond Publifin doen optrekken."