Rusthuisbewoners krijgen geregeld verkeerde of geen medicijnen toegediend

Rusthuisbewoners krijgen geregeld medicijnen niet of verkeerd toegediend. Dat blijkt uit een verplichte observatieweek die de woon-zorgcentra in Vlaanderen vorig jaar moesten houden. In die ene week werden 1.700 incidenten opgegeven. De resultaten van de screening staan in een nieuw rapport van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het rapport, over de kwaliteitsindicatoren in de 756 Vlaamse woon-zorgcentra tijdens de eerste zes maanden van vorig jaar, screende zowat 74.000 Vlaamse rusthuisbewoners.

Uit de resultaten blijkt dat net geen 1.700 van hen tijdens een verplichte observatieweek in juni het slachtoffer werden van een incident met medicijnen: ze namen een verkeerde dosis in, namen de geneesmiddelen op een verkeerd moment, kregen de foute medicijnen of namen die verkeerd in. Wanneer het gaat over valincidenten blijkt dat bijna 9.000 rusthuisbewoners in mei vorig jaar betrokken waren bij een val.

Grote onderlinge verschillen

De resultaten uit het onderzoek komen echter niet overeen met het aantal door de woon-zorgcentra zelf gerapporteerde incidenten. Zij zijn sinds kort verplicht om problemen, zoals doorligwonden, valpartijen of incidenten met medicijnen, te melden. Maar niet alle centra komen even graag naar buiten met zulke cijfers. Bovendien zou het personeel in enkele gevallen onder druk gezet worden om de feiten niet te rapporteren.

Volgens Joris Moonen van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn er inderdaad grote verschillen tussen de woon-zorgcentra onderling. "Er kunnen verschillende verklaringen zijn voor een hoog of laag cijfer. Dat kan te maken hebben met registratie, sommige woon-zorgcentra staan daarmee al verder. Het kan ook te maken hebben met de aard van de bewoners, bewoners die meer zorg nodig hebben, kunnen misschien sneller vallen."

"Het kan ook te wijten zijn aan het beleid van de woonzorgcentra. Als die al intensief werken rond een bepaald thema kan dat een lager cijfer opleveren. Of het kan een combinatie van dit alles zijn, dus je moet dit toch wel voorzichtig interpreteren."