Technisch probleem bij twee derde van witte kassa's in horeca

Er is een technisch probleem vastgesteld bij een belangrijke producent van de witte kassa's in de horeca, meldt de FOD Financiën. "De chip in de fiscale datamodule om de gegevens van horeca-uitbaters te registreren, blijkt uit te vallen na verloop van tijd. Dat zal pas over een jaar gebeuren, dus er is nog voldoende tijd om het probleem op te lossen", meldt Francis Adyns van FOD Financiën.

De FOD Financiën heeft aangekondigd dat de producent van witte kassa's die ongeveer 12.000 toestellen heeft verkocht, al die toestellen zal uitrusten met een nieuwe chip. Op termijn kan er iets foutlopen met de registratie van de gegevens in de witte kassa.

Om welke producent het precies gaat, zegt de overheidsdienst niet. Maar voor de horeca-uitbaters worden wel de certificatienummers bekendgemaakt: RET01 tot RET05.

"Bij een aantal van deze toestellen werd de opslag van de gegevens na verloop van tijd niet meer geregistreerd", zegt woordvoerder Francis Adyns van Financiën. "De producent gaat nu zelf na, via zijn verdelers, wie over dergelijk toestel beschikt. Voor er een risico is op uitval, zal de verdeler het stuk software vervangen."

De FOD Financiën zegt nog dat er geen onderbreking zal zijn in het gebruik van het geregistreerde kassasysteem en dat ze alle administratie die hiermee gepaard gaat, voor haar rekening zal nemen. Hoeveel kassa's er effectief getroffen werden door het probleem en of er financiële gevolgen zijn voor de overheid, is niet duidelijk.

Van fraude is in elk geval geen sprake, aldus Adyns, want dan moet er bedrieglijk inzicht zijn bij de horeca-uitbater, terwijl het hier om een technisch defect gaat.

Horeca Vlaanderen eist transparante communicatie

De horecasector reageert met weinig begrip. "We zijn ontsteld dat we dit via de pers moeten vernemen. Ongehoord", zegt Danny Van Assche van de Horecafederatie. Hij wijst erop dat de overheid de geregistreerde kassasystemen destijds heeft gecertificeerd.

"De prototypes zijn voorgesteld en goedgekeurd door de overheid, alvorens ze aan de horeca-uitbaters werden verkocht. Het is dan ook uitgesloten dat de uitbater op de een of andere manier zou moeten opdraaien voor de kost of enig nadeel."

Francis Adyns meldt dat de producent van de witte kassa's zich heeft geëngageerd om alle toestellen van een nieuwe fiscale datamodule te voorzien. "Voor de horeca-uitbaters zal er geen hinder of extra kosten zijn", besluit Adyns.