Ex-klanten van Optima Bank laten 6,1 miljoen euro liggen

Voor bijna 7.500 rekeningen bij de voormalige Optima Bank hebben de ex-klanten geen aangifte gedaan om hun geld te recupereren. Ze laten zo een bedrag van 6,1 miljoen euro liggen. Dat heeft De Standaard gemeld en de curatoren van de failliete bank hebben de cijfers bevestigd.
Nicolas Maeterlinck

De voormalige Optima Bank had 10.397 rekeninghouders, waarvan 9.873 natuurlijke personen. In totaal hebben er zich slechts 2.429 gemeld bij het Garantiefonds.

De curatoren hebben na het faillissement 10.000 brieven verstuurd en de rekeninghouders gevraagd aangifte te doen, maar het merendeel heeft daar niet op gereageerd.

"Het totaal bedrag van de 7.449 rekeningen waarin nog betaling door het fonds zou kunnen gebeuren, bedraagt ongeveer 6,1 miljoen euro of gemiddeld 818 euro per rekening", zegt curator Hans De Meyer. "Er is wel een verschil tussen de aangegeven schuldvorderingen in het faillissement en de vragen tot tussenkomst bij het Garantiefonds. Niet iedereen die een tussenkomst van het fonds heeft gevraagd, heeft ook een aangifte van schuldvordering ingediend in het faillissement. Dat hoeft ook niet, tenzij men een saldo heeft dat niet gedekt wordt door het Garantiefonds of men buiten de dekking van het fonds valt."

Het totaal bedrag van de deposito's bij Optima Bank bedroeg 80 miljoen euro. "Daarvan is voorzien dat het Garantiefonds tussenbeide zou kunnen komen voor ongeveer 54 miljoen euro. Er is al 46 miljoen euro betaald en er is dus nog 8 miljoen euro provisie voorzien."

503 Backend fetch failed

Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 5669267


Varnish cache server