Michel: "Positief dat er een loonakkoord is"

De federale regering heeft het interprofessioneel loonakkoord voor de komende twee jaar goedgekeurd zonder wijzigingen aan te brengen. Dat heeft premier Michel gezegd in de Kamer. In het akkoord hebben vakbonden en werkgevers afspraken gemaakt over loonsverhogingen en de brugpensioenleeftijd.

Voor Michel past het loonakkoord perfect binnen het regeringsbeleid dat in de eerste plaats banen moet opleveren. "We zullen dit akkoord honoreren en uitvoeren. Het feit dat er een akkoord geboekt is, is een positief signaal voor de sociale rust in de toekomst en voor de stabiliteit en aantrekkelijkheid van ons land", zei Michel.

Het akkoord bepaalt dat de lonen met 1,1 procent kunnen stijgen bovenop de automatische indexering, en ook de laagste uitkeringen gaan omhoog. De brugpensioenleeftijd zal minder snel stijgen dan de regering oorspronkelijk wou. Bij dat laatste hadden de regeringspartijen N-VA en Open VLD bedenkingen, maar zij hebben hun bedenkingen ingeslikt.

CD&V opgetogen

De sociale partners hadden het akkoord al formeel ondertekend. Het kernkabinet van de federale regering moest er zich nog over buigen, en de ministers hebben nu hun goedkeuring gegeven zonder wijzigingen aan te brengen.

CD&V gelooft erg in het sociaal overleg en is daarom opgetogen over de goedkeuring van het akkoord. "Het is een evenwichtig akkoord", zegt Kamerlid Vercamer. "De hoogste loonsverhoging zit in dit akkoord begrepen, maar ook de optrekking van de laagste pensioenen en de laagste uitkeringen".

Open VLD en N-VA hadden het moeilijk met het trager optrekken van de brugpensioenleeftijd. Dat kan vanaf 56 jaar, in plaats van de oorspronkelijk door de regering bepaalde 57 jaar. Egbert Lachaert (Open VLD) eist daarom een inhaaloperatie naar 60 jaar tegen 2020. "We hebben hen de keuze gegeven hoe snel het traject naar 60 jaar gaat in geval van herstructurering. Zij kiezen voor de trage weg. Dat zal ook inhouden dat zij een versnelling moeten doen achteraf."