Milieuverenigingen vechten bouwvergunning Essers aan bij Raad Vergunningsbetwistingen

Natuurpunt, BOS+ en de Bond Beter Leefmilieu stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de bouwvergunning voor de uitbreiding van transportbedrijf Essers in Genk alsnog te vernietigen. De Bestendige Deputatie van Limburg heeft vandaag die bouwvergunning "voor een gefaseerde uitbreiding van de industriële site in Genk" toegekend.

Essers wil 72.000 vierkante meter aan bedrijfsgebouwen bijbouwen naast de bestaande infrastructuur op het bedrijventerrein Genk-Noord. Het dossier is erg omstreden, omdat voor de uitbreiding 12 hectare waardevol, beschermd bos moet verdwijnen.

"Nu Essers de stedenbouwkundige vergunning op zak heeft, hangt de toekomst van het Essersbos aan een zijden draadje", zo staat in een persbericht op de website van Natuurpunt. "Essers kan de vergunning uitvoeren 36 dagen na de aanplakking. Het verleden leert dat Essers vergunningen doorgaans onmiddellijk uitvoert."

Om de betonmolens voorlopig voor te blijven, stapt de milieubeweging naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Die rechtbank kan de kap- en bouwvergunning tot nader order schorsen en vernietigen. "Zo koopt de milieubeweging vooral tijd om gerechtigheid te kunnen laten geschieden", aldus Natuurpunt.

Het terrein waarop Essers nieuwe bedrijfsgebouwen wil bouwen, geniet een strikte Europese bescherming. "Het behoort tot het Natura 2000-netwerk, een selectie van de meest waardevolle natuur van Europa", aldus Natuurpunt. "En dankzij die bescherming kan het alleen maar wijken wanneer het écht niet anders kan. Dat is in dit dossier genegeerd. Met ruim 1.000 hectare onbenutte bedrijventerreinen zijn er veel alternatieven voor de bouw van een nieuwe hal en de creatie van nieuwe jobs zonder dat daarvoor een stuk waardevol natuurgebied op de schop moet."

Om de kap- en bouwvergunning te schorsen en te vernietigen, zoeken de natuurverenigingen 10.000 euro om de rechtszaak bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen te kunnen starten.

"400 nieuwe jobs"

In 2009 is Essers gestart met een farmaceuticavestiging in Genk. 40.000 vierkante meter aan magazijn wordt geleidelijk verbouwd zodat die voldoet aan de strenge normen voor farmaceutica.

In 2013 had het transportbedrijf nood aan uitbreiding. 18 mogelijke locaties werden onderzocht, maar volgens Essers bleek geen enkele geschikt voor de strenge eisen van de farma-industrie. Een uitbreiding van de bestaande locatie, en dus de inname van 12 hectare van het Essersbos, bleek de enige mogelijkheid, zo zegt Essers.

De Limburgse deputatie heeft vandaag beslist de bouwvergunning te verlenen, daardoor moet er 12 hectare bos gekapt worden. Natuurpunt, BOS+ en Bond Beter Leefmilieu reageerden meteen en willen de bouwvergunning vernietigen door naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen te stappen.

"Wij vrezen dat de natuurorganisaties altijd alles uit de kast zullen blijven halen om de uitbreiding te verhinderen", zei de woordvoerder van Essers, Sara Geris. "Er is ook nog een milieuvergunning in beroep aan het lopen. We zitten al zeker twee jaar in een procedureslag, het is voor ons zo heel onzeker wanneer en of wij wel gaan kunnen uitbreiden."

Voor de inname van het Essersbos is het transportbedrijf verplicht om aan bos- en natuurcompensatie te doen. Zo moet er in Opglabbeek over 15 hectare eikenberkenbos geplant worden en in het Vijvergebied in Zonhoven moet 1 hectare grasland worden gecreëerd. Essers heeft beloofd dat het, als de uitbreiding definitief is, die gronden zal aankopen.

Maar volgens de natuurorganisaties kan het bedreigde Essersbos niet zo gemakkelijk elders gecompenseerd worden. "Niet enkel vanwege van de bomen en heide op het terrein, ook omdat het gebied een natuurlijke kom vormt die water opvangt, zuivert en aanvoert naar de hele regio", zo staat in een persbericht van Natuurpunt. "Als het bos verdwijnt onder het beton, is die levensader voorgoed verloren."

Bovendien is van een compensatie die het bedrijf acht jaar geleden was opgelegd omdat het een uitbreiding in natuurgebied had uitgevoerd, zo goed als niets in huis gekomen volgens berichten in de media.

Het Limburgse provinciebestuur blijft echter positief staan tegenover de uitbreiding. "De geplande uitbreiding zal voor 400 nieuwe jobs zorgen", zegt gedeputeerde Erik Gerits (CD&V), bevoegd voor onder andere economie. "200 arbeiders, 30 bedienden en 170 vrachtwagenchauffeurs om precies te zijn. Essers is een bedrijf in groei. De impact op de tewerkstelling in Limburg kan nauwelijks onderschat worden."

Als de uitbreiding definitief wordt goedgekeurd, zal Essers 50 miljoen euro investeren in de farmaceuticavestiging in Genk.