U gaat liever naar de sportclub dan de toneelkring

De Vlaming is nog steeds even actief in het verenigingsleven als 20 jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van de studiedienst van de Vlaamse regering. Er is wel een opvallende verschuiving van cultuur en maatschappij naar sport en ontspanning. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat we minder tijd vrijmaken voor onze familie.
© Image Source, all rights reserved.

Een op de drie Vlamingen is actief in één vereniging, een kwart is zelfs actief in twee of meer verengingen. 20 jaar geleden was dat niet veel anders. Het Vlaamse verengingsleven bloeit dus nog steeds, alleen is er wel een opvallende verschuiving in de soort verenigingen waar u lid van bent.

Sport- en ontspanningsverenigingen zijn opvallend populairder dan 20 jaar geleden. Waren sportverenigingen goed voor ruim 20 procent in 1996, dan is dat nu al 30 procent. Het aantal leden van ontspanningsverenigingen is in 20 jaar tijd verdubbeld van zo'n 8 procent tot bijna 16 procent, net als lokale verengingen (van 5 naar 10 procent). Ook jeugdbewegingen boeren goed: van zo'n 3 procent naar 5 procent.

Culturele en maatschappelijke verenigingen scoren dan weer een pak minder goed dan 20 jaar geleden. Waar in 1996 nog 17 procent lid was van een sociaal-culturele vereniging, is dat nu nog 12 procent. Maatschappelijke verenigingen dalen van 11 naar 8 procent. Ook milieuverenigingen doen het minder: van 2,5 procent in 1996 naar 1,5 procent nu.

Beter een goede buur...

Het onderzoek heeft ook uitgezocht hoe het gesteld is met onze sociale contacten. Daaruit blijkt dat we onze vrienden en vooral onze familie minder zien dan 15 jaar geleden. In 2000 zag nog 22 procent dagelijks zijn vrienden en zijn familie. Nu is dat respectievelijk 18 en 14 procent. Bijna 14 procent ziet zijn familie zelden tot nooit, 13 procent heeft zelden tot nooit contact met vrienden. Dat is enkele procenten gestegen in 15 jaar tijd.

Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord en dat lijkt nog steeds op te gaan. De meeste mensen spreken hun buren vaker dan hun familie. 7 op de 10 Vlamingen maken wekelijks een praatje met de buren, 3 op de 10 doen dat zelfs dagelijks. Ter vergelijking: amper 6 op de 10 Vlamingen spreken wekelijks met hun familie en slechts 14 procent doet dit dagelijks. Het aantal mensen dat weinig tot nooit met de buren spreekt, is de afgelopen 15 jaar overigens constant gebleven.