Vlaamse imkers gaan virusvrije koninginnen kweken

Het Vlaams bijenteeltprogramma gaat dit voorjaar starten met een uniek selectieprogramma dat vertrekt van virusvrije koninginnen. Door die op een doordachte manier te mengen met lokale bijen, moet dat op termijn leiden tot meer veerkrachtige bijenvolkeren.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
Bijen op een raat. De iets grotere koningin zit in het midden.

De afgelopen twee jaar hebben onderzoekers van Honeybee Valley van de Universiteit Gent virussen in teeltkoninginnen geanalyseerd. "Uit de evaluatie bleek dat ongeveer 35 procent van onze teeltkoninginnen virusziek is en dat ze dus ook hun nakomelingen via het eitje ziek maken", zei professor Dirk de Graaf van Honeybee Valley, die het selectieprogramma coördineert. "Voor we nu teeltkoninginnen gaan vermeerderen, gaan we die eerst testen op hun virusinfectie, de mate dus waarin ze virussen dragen. Want naar het voorbeeld van andere selectieprogramma's, zoals voor nosema - eencellige parasieten - of varroamijten, willen we volkeren kweken die een betere virusbescherming hebben."

Er zijn voor het nieuwe selectieprogramma vier virussen in kaart gebracht die de koninginnen niet mogen dragen: een virus dat leidt tot misvormde vleugels, een virus dat leidt tot verlamming en twee virussen die larven aantasten. Van daaruit zijn 140 teeltkoninginnen gekozen waarvan uit analyse van de eitjes met zekerheid gezegd kan worden dat ze virusvrij zijn.

"Samen met de imkers gaan we nu bij de verdere selectie kijken naar andere parameters die voor hen interessant zijn, zoals zachtaardigheid, honingopbrengst of zwermtraagheid. Dat zijn eigenlijk zaken waar het selectiewerk de voorbije jaren teveel op gericht was. Met dit programma gaan we dus een aantal elementen toevoegen die bijen meer veerkracht geven. We willen een immuunrespons opwekken om zich te beschermen", zegt De Graaf.

Het is daarna de bedoeling om de teeltkininginnen van uitstekende kwaliteit op een voorzichtige manier te laten mengen met lokale bijenvolkeren. "We willen voor alle duidelijkheid niet dat iedereen met hetzelfde materiaal gaat werken, maar wel dat de goede genen van virusresistentie zich gaan mengen met de genenpoel van lokale bijen."

Het selectieprogramma wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en Europa, gecoördineerd door Honeybee Valley en uitgevoerd samen met de imkersbonden.