De Block: "Leugens over mijn beleid gaan een eigen leven leiden"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) is de kritiek op de besparingen in de gezondheidszorg beu. Met een bataljon cijfermateriaal wil ze aantonen dat haar beleid de patiënt niet op kosten jaagt, integendeel. "Ik wilde eerst niet reageren op de kritiek, maar voor je het weet gaat foute informatie circuleren en een heel eigen leven leiden."

In januari komt het departement van De Block traditiegetrouw met cijfers naar buiten. "Ik heb gemerkt dat er leugens circuleren over mijn beleid, die hun eigen leven gaan leiden. Foute info verspreidt zich als een lopend vuurtje. Ik wilde liever niet reageren, en gewoon doorwerken. Ik heb niet gewoonte om op elke mogelijke kritiek van de oppositie in te beuken", zegt ze op Radio 1 in "De wereld vandaag". "Maar ik ben een wetenschapper, dus als ik discussieer, dan wil ik dat doen op basis van facts and figures."

"Geneesmiddelen worden niét duurder"

Een eerste misverstand dat De Block wil counteren, is dat geneesmiddelen de voorbije jaren duurder zijn geworden. "Uit de cijfers blijkt het tegendeel. Door ons pact met de farma-industrie zijn de prijzen gedaald. Ook het feit dat driekwart van de artsen en tandartsen intussen bewust maar vrijwillig goedkope geneesmiddelen voorschrijft, werpt zijn vruchten af. Ik wil de medici daar graag voor bedanken", zegt De Block daarover. "Dit voelt de patiënt effectief in zijn portemonnee."

Ook een ander terugbetalingsbeleid is volgens De Block positief voor de patiënt. "We hebben 800 miljoen euro vrijgemaakt om nieuwe geneesmiddelen en innovatieve therapieën terug te betalen. Ik denk aan slimme pleisters voor diabetici, of de behandeling van hepatitis C. Op dat vlak zijn we een historisch gat aan het dichtrijden."

Langs de andere kant heeft De Block beslist om courante medicatie - zoals neussprays en antibiotica - minder terug te betalen. "Akkoord, ook dat voelt de patiënt. Maar de Belg is wereldkampioen medicatie nemen. We slikken alles te vaak en te veel. De beleidsmatige keuze om bepaalde terugbetalingen terug te schroeven wérkt, en doet de algemene factuur voor de patiënt dalen."

"Budget op volksgezondheid is nog gestegen"

Een tweede stelling die De Block countert: het budget op volksgezondheid is - ondanks de besparingen - niet teruggeschroefd. "Ik heb als enige 580 miljoen extra gekregen, maar dat wordt vaak vergeten", zegt ze daarover. "Mijn budget daalt dus niet, maar de noden blijven dezelfde. En in bepaalde segmenten hebben we een achterstand in te halen. Maar ik weet dat iedereen altijd graag meer geld krijgt, dat is niet nieuw."

De vrees weerklinkt dat eventuele besparingen op volksgezondheid een impact zullen hebben op de kwaliteit van de zorg. "In het verleden is al gebleken dat de dingen waar het meeste geld naartoe gaat, niet per se de beste zorg opleveren. Anderzijds is de bundeling van krachten en middelen - zoals in ziekenhuisnetwerken - wél een goede zaak voor de patiënten."

"Niet alle onderhandelingen op één hoop"

Een ander punt waar De Block de laatste weken geregeld de kranten mee haalt, zijn de moeizame onderhandelingen met de medische sector. "Daar moet je een onderscheid maken tussen de gesprekken tussen artsen, kinesisten of tandartsen met het RIZIV. Dat is een discussie die louter over geld gaat en áltijd stroef verloopt", aldus De Block.

"Uiteindelijk raken we er altijd uit. Er wordt nog steeds een te verdelen som op tafel gelegd, maar de eisen zijn groter dan wat we kunnen inwilligen", zegt De Block. "De onderhandelingen met de zorgsector zijn van een andere orde. Dat gaat over een nieuw sociaal akkoord, en dus over meer dan geld alleen."

"Kijk uit naar voorstellen De Wever"

De kritiek van N-VA-voorzitter Bart De Wever tenslotte, dat er nog ruimte is om te besparen in de sociale zekerheid, onthaalt De Block eerder laconiek. "In de gezondheidssector is de voorbije jaren al een grote oefening gebeurd. In mijn opinie heeft meneer De Wever het dan vooral om bijsturingen op vlak van invaliditeit, werkloosheid en pensioenen. Wat de langdurig zieken betreft, is het nu al een beleidskeuze om deze mensen weer aan de slag te krijgen. Ik heb nog geen enkel concreet voorstel gehoord uit de mond van Bart De Wever. Ik kijk er in volle verwachting naar uit", besluit ze.