Eandis en Infrax: "Bij de metervervanging zal de klant in principe niets moeten betalen"

Netwerkbeheerders Eandis en Infrax zijn tevreden met de komst van de digitale elektriciteitsmeter. De twee zullen samenwerken bij de uitrol van de meter.

Volgens Eandiswoordvoerder Simon Van Wijmeersch heeft zo'n slimme elektriciteitsmeter alleen maar voordelen voor de klant én de netbeheerder. "De digitale elektriciteitsmeter laat klanten toe om een slimme energiehuishouding te doen. Ze zullen meer informatie hebben over hun verbruik waardoor ze hun energie slimmer kunnen beheren. De netbeheerder, die vraag-aanbod in evenwicht moet houden, kan op zijn beurt optimaal de netten beheren, omdat hij op elk ogenblik van de dag informatie heeft over het verbruik", vertelt hij aan VRT Nieuws. 

Nadelen ziet Van Wijmeersch niet echt. Hij benadrukt, in navolging van Tommelein, dat de meter geen kosten met zich zal meebrengen. "Bij de metervervanging zal de klant in principe geen kostenlast dragen. We moeten de modaliteiten nog even afwachten, maar de klant zou in principe niets moeten betalen, dat zit verrekend in het tarief." Ook Infrax sluit zich daarbij aan. 

Dochteronderneming FLuvius

Door samen te werken kunnen Eandis en Infrax maximaal schaalvoordelen laten spelen en betere voorwaarden bekomen bij leveranciers van meters of systemen voor gegevensverwerking. Dat is ook in het belang van de klant en om het nettarief in de toekomst zo laag mogelijk te houden. Daarom richten Infrax en Eandis een gemeenschappelijke dochteronderneming met de naam Fluvius op om die concrete taken op zich te nemen.

"Het zou in een relatief kleine regio als Vlaanderen niet verstandig zijn om dergelijke nieuwe ontwikkelingen als bedrijf alleen te willen onderzoeken en uit te bouwen. De evolutie op zich, maar vooral de snelheid ervan, is overal gelijklopend. Daarom kunnen de twee netbeheerders voor een groter, intensief project als dit best hun krachten bundelen. Dat zullen we doen in Fluvius", vertelt Frank Vanbrabant, CEO van Infrax.

Betere afstemming energieproductie op energievraag

Ook Agoria, de federatie van de technologische industrie, ODE, de organisatie voor duurzame energie en Fedelec, een beroepsfederatie voor elektrotechnische ondernemers reageren tevreden op de digitale meters.

"Goed nieuws voor de consument en onze economie", reageert Agoria Vlaanderen-directeur Peter Demuynck. "De energieproductie kan zo beter afgestemd worden op de energievraag, en dus goedkoper worden." ODE en Fedelec wijzen dan weer op de kans die deze digitale meter biedt voor eigenaars van zonnepanelen of warmtepompen.

Agoria juicht de uitrol ook toe omdat het zo mogelijk wordt een nieuwe reeks diensten en innovaties via slimme netwerken te ontwikkelen. De technologiefederatie noemt het aan- en uitschakelen van huishoudtoestellen of het opladen van elektrische voertuigen in functie van het elektriciteitsaanbod. Agoria meent dat dit ook nieuwe jobs kan opleveren. Daarnaast zal de consument zo "in ieder geval meer invloed hebben op de eindprijs van zijn energie". "De basis voor de toekomst is gelegd, en minister van Energie Bart Tommelein neemt hiermee een belangrijke stap om het Vlaamse energielandschap te vernieuwen en tegelijk de markt voor beter energiebeheer verder te ontwikkelen", besluit Demuynck.

Voor zonnepaneleneigenaars kan op het net geïnjecteerde zonnestroom met de digitale meter "beter gevaloriseerd worden". Warmtepompen kunnen dan weer dienen om elektriciteitspieken af te vlakken, door tijdelijk aan een lager vermogen te werken of zelfs uit te schakelen. "Zonnepanelen installeren blijft op basis van deze beslissing een verstandige investering", besluit Bram Claeys, algemeen directeur van ODE. "Wij zien hier een gezonde basis voor blijvende gestage groei van de sector." Hij vraagt Tommelein om de invoering van de slimme meter wel te koppelen "aan een nieuw toekomstgericht elektriciteitstarief".

Meest gelezen