Gentse scholen willen dat vluchtelingenkinderen schooljaar kunnen afmaken

Nu het opvangponton Reno over enkele weken sluit en gezinnen met kinderen vaak ver van Gent - tot zelfs in Wallonië - een nieuwe verblijfsplaats krijgen, vragen de Gentse scholen dat alle kinderen, ongeacht hun verblijfsstatuut, op zijn minst het schooljaar mogen afmaken. Dat staat in een open brief gericht aan Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), ondertekend door scholen over alle netten heen.

"Vluchtelingen leren de taal van de regio waar ze wonen, maken vrienden en leren opvoeders en leerkrachten kennen die het beste met hen voorhebben", schrijven de scholen. "Maar wat ons de laatste tijd in het hart raakt, is het traject dat deze leerlingen binnen België moeten afleggen, soms over de taalgrenzen heen en dit op slechts één jaar tijd."

De scholen vragen zich af of dit geen verspilling is van middelen. Ze merken op dat een school niet alleen een plek is om te leren, maar ook belangrijk is voor het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling. "Wij kunnen ons niet vinden in een beleid dat geen rekening houdt met de inspanningen die mensen leveren om zich te integreren in hun buurt. Een beleid dat mensen wegrukt uit hun omgeving en hun school om hen helemaal opnieuw te laten beginnen." Ze vragen dat kinderen minstens het schooljaar mogen afmaken.

"Graag menswaardige transitie"

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vindt dat in de brief beschreven situaties absoluut vermeden moeten worden. Het kinderrechtencommissariaat schreef al twee nota's over de problematiek en hield in oktober ook een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

"We stellen vast dat men naarmate de sluiting van de noodopvangcentra dichterbij komt - en Reno is één van de laatste - steeds meer voor problemen komt te staan. In Vlaanderen zijn er te weinig opvangplaatsen waar mensen naartoe gestuurd kunnen worden. Er zijn meer plaatsen in de Franse gemeenschap en dat leidt tot situaties waar gezinnen met kinderen gedwongen worden om te verhuizen naar het Franstalig landsgedeelte. Als men vaststelt dat het moeilijk is om nieuwe plaatsen te vinden, dan zou men een tijdelijke stop in de sluiting van noodopvangplaatsen moeten voeren om een menswaardige transitie mogelijk te maken."

De kinderrechtencommissaris wijst er wel op dat het positief is dat gezinnen (met kinderen), maar ook niet-begeleide minderjarigen uit de noodopvang kunnen doorstromen naar een nieuwe plek. "Maar zorg ervoor dat ze meer tijd hebben om de transitie te maken, om te zien naar welke school ze kunnen gaan, enzovoort."

Gezondheidszorg in het gedrang?

En er is nog meer protest tegen de sluiting van het noodopvangcentrum in Gent. De Gentse Gezondheidsraad, een adviesorgaan waarin ruim veertig actoren die rond gezondheid werken zitten, schreven gisteren een open brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Volgens hen is met de sluiting het recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg geschonden.

De petitie "voor een duurzaam opvangbeleid", een Gentse burgerinitiatief, telt intussen ruim 1.000 handtekeningen.